דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – קמב-קמד למתקדמים

דף היומי בזוהר הסולם – אחרי מות – קמב-קמד למתקדמים

שאלות חזרה בזוהר פרשת אחרי מות קמב-קמד
1. מהי האיבה שמשים בין האיש לאישה?
2. מדוע צריכה האישה שרוצה להיטהר לגזור את השערות שגדלו בימים שהייתה בטומאתה ולקצוץ ציפורניה? וכיצד צריך להתנהג עם ציפורניים אלו?
3. הסבר את ג' המספרים שמתארים את מיני הטומאה שהם קכ"ה, כ"ד ואלף ת"ה והסבר כיצד קשורים לשמות אלהי"ם , אדנ"י ואת"ה.
4. מי אומר "הביאו עלי כפרה ראש חדש"? ומדוע אומר זה?
5. הסבר מהו שכתוב "מידי חדש בחדשו ומידי שבת בשבתו". למה כלל החדש והשבת ביחד?
6. מדוע בקרבן השבת כתוב " עלת שבת בשבתו על עלת התמיד"? מהו "על"?
7. על מה צריך להתפלל חסיד לעת מצוא?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב