010- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כח-ל למתקדמים

010- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – כח-ל למתקדמים

שאלות חזרה – קדושים ח-ל
1. מדוע אסור להלין פעולת שכיר ומה העונש אם עושה כן?
2. האם רק את שכרו של העני אסור להלין? הסבר נמק.
3. באיזה תנאים מותר שהשכר של השכיר יהיה ביד האדון? ומה זה מורה על עבודת הנפש?
4. מדוע מי שמקלל חברו הוא כאילו שפך דמו?
5. כתוב 'ולפני עיור לא תתן מכשול' מהם ג' המקרים שמביא באות צא' המראים שאדם עובר על עניין זה?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב