הדף היומי בזוהר הסולם – סיום בראשית ב' – עמודים רכו-רכח (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – סיום בראשית ב' – עמודים רכו-רכח (למתקדמים)

רכו, רכז, רכח –
סיום פרשת בראשית!

אנו רוצים ללמוד – מהי הדרך שעל האדם להלך בה?
לאחר שאדם בחר ללכת בדרך ה' – נותן לו רבי שמעון בר יוחאי דרך כיצד ללכת בדרך ה'.
וודאי כל יהודי מבין שרבי שמעון בר יוחאי ראה את האור הגנוז ממש, וודאי כדאי לנו בתור סומים להלך אחרי פיקח כזה!

רבי שמעון היה הולך בדרך, והיו הולכים עימו רבי אלעזר בנו, רבי יוסי ורבי חייא.
פתח רבי שמעון ואמר: כתוב "גם בדרך כשהסכל הולך ליבו חסר". כשאדם רוצה לתקן דרכיו לפני הקב"ה – צריך להתייעץ בו ולהתפלל לפניו שיצליח בדרכו.
מה הכוונה להתיעץ בה'? שתפיסת הבורא וגדלות המלך, שהבורא כלל והאדם פרט, זה מה שינחה את האדם בדרכו.

זהו כמו שלמדנו שכתוב: "צדק לפניו יהלך – וישם לדרך פעמיו". אם יש שכינה שעל פיה האדם הולך אז ראוי שתהיה אהבה, דהיינו פעימת הלב. אבל אם אדם לא נותן את ליבו לדרך אלא אומר – "קשה לי, לא טוב לי, לא רוצה, כלכך קשה לי לקום להתפלל, כלכך קשה לי לקיים מצוות…" אז מה ההרגשה שתהיה לקב"ה?! – "אתה עושה לי טובה? אז אל תעשה!".

וגם בפסוק המדובר ראינו רעיון זה: "גם בדרך כשהסכל הולך ליבו חסר" – בגלל שהסכל לא מאמין בבורא לכן גם אם הוא משקיע הרבה בדרך אבל הוא לא מאמין בה' – ליבו חסר.

עוד אומר רבי שמעון – כשהולכים בדרך צריך לעסוק בדברי תורה.
מי שליבו חסר אין לו חשק בדברי תורה אלא בדברי העולם הזה. שים לב – אם ריבונך היה נמצא בדרכך היית מתעסק בדברי תורה. אדם נרדם כשלומדים תורה אבל אם היו מדברים על העסק שלו היה מתעורר מיד…
לכן אדם צריך להבין איך בונים את האמונה ואת התורה בצורה שתעניין אותו? והתשובה היא על ידי ברית.
"יגעת ומצאת תאמין" – אם באמת יש לך יראה אמיתית משום שהבורא הוא כלל ואני פרט בתוכו – אז תהיה לך אמונה (ולא מדובר על יראת העונש אלא על יראת הרוממות). תתיגע ותעשה מאמץ כדי להראות שהבורא הוא גדול – ואז תשיג גם אמונה. מי שאין לו אמונה – אין לו חלק לעולם הבא, וגם לא כדאי שיהיה לו חלק לעולם הבא, כי מה יעשה שמה?…

הצדיקים מקבלים את אור מעשה בראשית, אבל על רשעים כתוב "דרך רשעים באפילה" כי הם הולכים בדרך עקום! אבל בגהינום הם יצעקו!
הקב"ה עתיד להאיר לצדיקים בעולם הבא ולתת להם מנת חלקם, מקום שהעין אינה שולטת בו.
על הצדיקים כתוב: "צדיקים לעולם יירשו ארץ" וכן כתוב "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך".

ראוי שאדם יקבל תעצומות נפש, וישמח ויעשה סעודה להראות שמחה על סיום הזוהר.
ומשמחה זו יקח כח להמשיך את לימוד הזוהר הקדוש שמנחה אותנו את הדרך להגיע לאהבת ה'.

—–

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב