005- הדף היומי בזהר הסולם | פרשת אמור טז-יח | שיעור למתקדמים

005- הדף היומי בזהר הסולם | פרשת אמור טז-יח | שיעור למתקדמים

שאלות חזרה ט"ז-י"ח

1. מי הם נקראים לימודי ה'?
2. מדוע אסור להקריב קרבון שיש בו מום?
3. מיהו האדם השלם? אם תאמר ששפל והרי לכאורה זה חסרן.
4. מה חסר לו להקב"ה אם יהיה קרבן בעל מום או לא?
5. מדוע בתחיית המתים יתעוררו מעפר עם המום שאת נכנסו לקבר?
6. במה דומים אדם ובהמה שכללם יחד בכתוב "אדם ובהמה תושיע ה'"?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב