004- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזהר – עמודים ז-ח...

004- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזהר – עמודים ז-ח (למתקדמים)

לשיעורים נוספים – http://hasulam.co.il/ או בפייס – https://www.facebook.com/hasulams
מה למדנו היום?
למדנו היום שאפשר להגיע לאהבה. כיצד? ע"י שנביא את ליבנו להכרה של "מהי האמת". לא מספיק רק להיות עם הכרה ברורה מהי האמת כאשר הלב מבקש דברים אחרים, אלא צריך להביא את ליבנו אל הכרתנו.

מי נותן לי את האמת? התורה אותה אנו לומדים. לכן אומר היהודי לא רק "דע את עצמך", אלא "הבא עצמך אל אמונתך".

מכאן יש לראות, שלא רק שאפשר להגיע לשלמות כפי שלמדנו בשיעור הקודם, אלא עתה גם בא הזהר הקדוש ואומר לנו איך ניתן לעשות זאת – "הבא עצמך אל האמת". ואת זה צריך לעשות על ידי העלאת מ"ן ותפילה. וכאשר נעלה את רצונות ליבנו אל ההכרה, תוכל להשפיע לנו בינה, שהתחלקה לג"ר וז"ת, מבחינת התודעה שבה את ל"ב נתיבות החכמה. בדרך זו אפשר לבנות לב נכון. אולם יש לזכור שהלב במשך כל זמן תיקון, ישאר תמיד ב"עולה ויורד", ולא ישיג בקביעות את המצב הזה של השלמות. ולכן בכל פעם מחדש יש לעשות את עליית המ"ן הזו, ולבקש ולהתפלל על רצונות של קדושה.

אין תגובות

להגיב