005- האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) למתקדמים

005- האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) למתקדמים

נָשֹׂא  נב – נד

קרומא דאוירא ומוחא סתימאה

בתהליך בניית המחשבה המתוקנת מתחילים באמונה שהיא מעבר לתפיסה, מעבר לטעם ודעת. התיקון כמובן ע"י התורה שהיא בחינת מים, ועל חרובים שהם העולמות שנחרבו ואותם יש לתקן. יש להתחיל בביטול גמור מתוך הבנה שיש משהו מעלנו, עתיק, שנעתק מהשגה, שאין לנו שום תפיסה בבורא.

במבנה בעולמות העליונים שמקביל למוח האדם יש את צד הימין, האמונה ההשפעה, וצד השמאל הנק מוחא סתימאה שמקבל הזנה לסירוגין של יכולת לעשות התנגדותיות, נר שאינו מאיר, הנק בוצינא דקרדינותא, הפועל בצורה טכנית ומדויקת. כדי לחבר בין השמאל והימין. מוח שלישי זה נק מוחא דאווירא שרק דרכו ניתן לקבל את השפע כראוי. מוח זה כולל חסדים וחוכמא. כלומר צד שמאל בונה גבולות, ימין התפשטות ואמצע הוא המחבר.    

 

שרטוט ד' הפרצופים: עתיק וג' פרצופים של א"א-(גלגלתא, מוחא דאוירא ומוחא סתימאה)

הסבר שרטוט

 • יש ראש ראשון שנקרא עתיק
 • יש עוד ג' ראשים שהם שיוצאים בא"א. והם : 1. גלגלתא, 2. מוחא דאוירא 3.  ומוחא סתימאה (מו"ס) וכל אחד ניזון ממקום אחר
 • מחוטם פה (של אח"פ דעתיק) ניזונים זו"ן מראש של מו"ס (מוחא סתימאה)
 • מהאוזן עצמה(של אח"פ דעתיק) שהיא בינה מתחלק ל-2:
  • מהג"ר שלה מקבל גלגלתא
  • מהז"ת שלה מקבל מוחא דאוירא

ואח"פ דעתיק נקראים גם חסד, גבורה ות"ת.

 • החסד- נותן לגלגלתא
 • גבורה- נותן למו"ס
 • ת"ת- נותן למוחא דאוירא

לכל אחד יש את הכח שלו

 • האח"פ (דעתיק) מתחלקים: בינה, ז"א ומלכות (אוזן, חוטם, פה)
  • גלגלתא- (אוזן) ראש הזכר
  • ז"א ומלכות (חוטם פה) – נקרא ראש הנקבה

כמו שלמדנו שבכל פרצוף יש התלבשות ועוביות 21.40

רק הכח הזה של ההתלבשות מתחלק, והוא  (מוחא דאוירא)  בא ומחבר בין שניהם (גלגלתא ומו"ס)

שרטוט:  ע"י עליית ביקוש של או"א למוחא דאוירא שבא"א-  ישנה התפשטות  של האור  שנקראת "ל"ב נתיבות החכמה" אל התחתונים – האור מתפשט  רק דרך פרצוף מוחא דאוירא

הסבר: מתחת לא"א יש פרצוף שנקרא או"א.

כשאו"א עולה לראש, הוא מתחבר דוקא למוחא דאוירא ולא מו"ס, כי החכמה  של מו"ס היא חכמה של  צ"א, הוא מתחבר למוחא דאוירא, וממוחא דאוירא ניתן אור לתחתונים שנקרא ל"ב נתיבות החכמה.

אז איך הוא ניתן? דרך הזקן. ונצטרך ללמוד איך.

אבל מה  אנו כן לומדים? שהאור ניתן דוקא דרך מוחא דאוירא ולא דרך מו"ס, כי המוחין של מו"ס סתומים- אלו מוחין של צ"א, הוא גם ניזון ממוחין שהם גבורה דעתיק, וגבורה דעתיק זה צ"א! ולכן הוא משמש רק לסתימת האור ולא לקבלת האור 22.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כא) בחלל הגלגלתא יש קרום אויר של חכמה עלאה סתימאה שאינו נפסק כלומר בתוך נקבי הגלגלתא יש מוחא דאוירא דחכמה עלאה ומתחת מוחא דאוירא יש קרום שאינו נפסק וזה לא שכיח שיהיה נפסק ואינו נפתח לעולם, וקרום הזה מכסה על המוח שהוא חכמה סתימאה דא"א מכסה שלא יקבל את הארת עתיק למוחא סתימא ויש כאן בא"א ג ראשים חוץ מראש א שהוא עתיק שהם גלגלתא. וחכמה עלאה סתימאה הנק מוחא דאוירא שהוא בנקבי הגלגלתא שהוא ראש הב' וחכמה סתימאה שלמטה בחלל הגלגלתא שהוא ראש ג' והקרום נמצא תחת מוחא דאווירא וממעל לחכמה סתימאה והוא מכסה את החכמה סתימאה שלא תאיר לחוץ מקרומא ומשם זה נתכנסה חכמה זו בקרום הזה שאינו נפתח המוח בנוי מימין גלגלתא ושמאל מוחא סתימאה וביניהם קרום מפריד בקטנות ומחבר בגדלות שכל אחד יעשה את תפקידו. הוא קרוב יותר לימין ודרך זה מחבר את השמאל ויכול להשפיע חוכמה לתחתונים. המוח השמאלי הוא המחלק, הטכני ויש לחברו לימין.

כב) ומוח הזה שהוא חכמה סתימאה זו היי ראש ג דא"א שקט ונשקט במקומו כיין הטוב על שמריו היי שאומרים שזקן דעתו סתום ומוחו סתום ושקט ואינו מתפשט לתחתונים כמו מוחין של צמצום א

כג) וקרום הזה נפסק מז"א ומשום זה נתפשט מוחו ויוצא לל"ב שבילים ז"ש ונהר יוצא מעדן מהו המטעם, משום שנפסק הקרום ואינו מכסה על המוח, היי שלמדנו ברשומות האותיות אשר ת רשם רושם לעתיק יומין שהוא א"א שאין כמוהו

כבר בארנו הצורך לב' פרצופי הכתר עתיק וא"א כי להיות החכמה השורש לכל הדינים הנמשכים מקו שמאל דפרצופין תחתונים ע"כ הוצרך להתתקן הכתר תחילה בבחינת דא לעילא מן דא שלא יהיה בו גילוי חכמה כלל כדי שלא תהיה אחיזה לתחתונים ומתוך שבאפן זה אין בו בעתיק אחיזה לשום דין שבעולם שכולו חסדים הוא יכול לתקן בהארתו שאר הפרצופין הנמשכים מחכמה ולמטה ולתת את הכוח של חסדים מכוסים, ואחריו נתקנה החכמה בסוד דא לגו מן דא החכמה בפנימיות הכתר, שהכתר כבר יש לו שיכות עם החכמה שבתוכה אלא שהיא מגבילה שלא תאיר אלא בדרכיה וז"ס יתיב על כורסייא דשביבין לאתכפייא לון

ומאותו הטעם נתקקנו ג"כ ב מדרגות בבחינת דא לגו מן דא א היא חכמה סתימאה במקומה ב היא חכמה עליונה סתימאה שבנקבי הגלגלתא שנק מוחא דאווירא שהיא כמעט אחת עם הגלגלתא היות והיא גם בינה כמו הגלגלתא היי אוזן דאח"פ דעתיק אולם רק ז"ת דבינה ולא ג"ר כמו הגלגלתא אשר חכמה סתימאה שבמקומה נסתמה לגמרי שאין התחתונים יכולים לנק ממנו והיא כחמרא על דורדיא כיין על שמריו מפני שהחכמה שבה היא חוכמה של צמצום א שרק בגמר תיקון נוכל לשתות מיין זה וכל החכמה המקובלת הנק ל"ב נתיבות החוכמה היא ע"י הבינה העולה לראש א"א ומקבלת מחכמה העליונה הסתימאה שהיא בנקבי הגלגלתא ממוחא דאווירא ורק בעת עליה, בעת הגדלות שלהיותה מעורבת עם הכתר גלגלתא נמצאים הדינים שבה נמתקים והתחתונים יכולים לינק ממנה, ולפיכך יצאו ד ראשים בכתרים של עתיק וא"א, א עתיק שהוא לעילא מחכמה לגמרי שאין בו תפיסה לתחתונים, אמונה שלמה וג' ראשים בא"א א גלגלתא דא"א ב חכמה עליונה סתימאה שבגלגלתא המעורבת בה והיא נק ג"כ מוחא דאווירא ג היא חכמה סתימאה שבמקומה שאינה מתפשטת לתחתונים

היי ראש הב' דא"א שהחכמה מעורבת בנקבי גלגלתא דא"א והיא קרומא אתחפייא על מוחא דאיהו חכמתהא סתימאה היי חכמה סתימאה שבמקומה שהיא ראש ג דא"א

והקרום המובא כאן הוא סוד הפרסא דצמצום ב שנעשתה באמצע כל מדרגה חמת עלית המלכות לבינה של אותו המדרגה וכמו שיש בגוף בכל מדרגה פרסא מחזה לטבור, כך יש בראש של כל מדרגה פרסא באמצע הת"ת שבראש כי מכתר וחכמה דראש א"א אין עסק בהם והגלגלתא היא ג"ר דבינה דרא"ש היי חב"ד וחכמה עלאה שבנקבי דגלגלתא הנק מוחא דאוירא הוא ו"ק דבינה דראש היי חג"ת וחכמה סתימאה שבמקומה נחשבת לז"א דראש ולבחינת נהי"מ והפרסא עומדת באמצע ת"ת דראש ומפסקת בין חג"ת דראש לנהי"מ דראש באפן שהפרסא נמצאת תחת מוחא דאוירא ומפסקת על מוחא סתימאה שבמקומה שבעת בקיעת הפרסאות היי בגדלות שאז כל תחתון עולה למעלה מפרסא נצא אז חכמה סתימאה יוצאת מכלל הזה שהיא אינה יכולה לעלות להתחבר עם חכמה סתימאה העליונה הנק מוחא דאוירא, והטעם היא שנתתקן כך שלא תבקע הפרסא, היא כמ"ש לעיל שאין התחתונים יכולים לקבל חכמה מחכמה סתימאה שבמקומה, אלא מחכמה עליונה המעורבת בכתר. תיקון מיוחד הנק גניזו דאו"א נעשה באצילות. באופן רגיל בנקודים היתה סוג של ביטול וכשעברו מקטנות לגדות קיבלו חכמה עליונה זו ונשברו. כאן באצילות הפרסא לא מאפשרת זאת. זו נקודה מיוחדת לעולם התיקון, לאצילות

ואם היתה עולה חכמה סתימאה אל חכמה עליונה דכתר בעת בקיעת הפרסאות, הייתה הבינה עולה לראש א"א מקבלת מחכמה סתימאה חוכמה של צמצום א וגורמת שבירה שבמקומה ולפיכך אין הקרום שלה נפתח לעולם עד גמר תיקון, אבל בז"א למטה אותה הפרסא המפסקת בין ישסו"ת לז"א המונעת את המוח שלו מלינק מישסו"ת הנה בעת גדלות נבקעת הפרס וז"א עולה למקום ישסו"ת והמוח שלו מקבל מישסו"ת הנה בעת גדלות נבקעת הפרס אוז"א עולה למקום ישסו"ת והמוח שלו מקבל מישסו"ת. והאי קרומא אתפסק מ"א בגיני כך מוחיה אתפשט ונפיק לל"ב שבילין היי שמקבל מישסו"ת ל"ב נתינות חכמה

ונתבאר בפתיחה לחכמת הקבלה ששיעור קומה של כל המדרגה תלוי בעבי המסך שעליו מכה אור העליון, ונתבאר שם שהעובי היותר גדול שבמסכך מאפשר שימוש ורצון גדולים יותר מוציא שיעור קומה יותר גדול עש"ה.

ת היינו המסך הוא רושם רשימת קומת של עתיק יומין שהיא עתיק שאין כמוהו, כי המסך דעתיק הוא מסך דבחי"ד המוציא קומת כתר שאין כמוהו כגובה קומתו בכל אצילות. כי המסך דא"א הוא בחי"ג ודאו"א וישסו"ת הוא בחי"ב ודז"א בחי"א גם יש לפרש שעתיק יומין הוא א"א שהמסך שלו הוא בחי"ג ומה שאומר דלית דכותיה, היינו ממנו ולמטה ועתיק שלמעלה מא"א אינו בחשבון פרצוני אצילות.

ראש דא"א נבנה באופן שיש ג ראשים, גלגלתא מוחא דאווירא ומוחא סתימאה, כדי לאפשר קבלת מוחין שלא מצמצום א אלא מוחין חדשים הבאים ממוחא דאווירא דרך ל"ב נתיבות חכמה.  

המוח בנוי מצד אמוני שלם, צד היודע לעשות הפסק וצד היודע לחבר ביניהם

שאלות חזרה בזהר – אדרא רבא – נב-נד
1.אלו ג' ראשים יש בראש דא"א ומה היחס שלהם לעתיק?
2. על איזה תיקון באצילות בא לתמוך הקרום שנמצא בין מוחא דאוירא למוחא סתימאה?
3. מהיכן ניתן לתת אור חכמה לתחתונים ומהיכן לא ניתן ומדוע?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב