086- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעג-קעד למתקדמים

086- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעג-קעד למתקדמים

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "חדי במועדיא ולא יהיב למסכני"

טרחת בערב שבת במתן צדקה לעניים?

איתם תאכל בשבת באושר ושמחה אינסופיים!

בשיעור זה אנו מרחיבים את מאמר "חדי המועדיא ולא יהיב למסכני", בדיבור אודות ד' הכוחות המצויים באדם, העולים בשם "חסד וצדק" ו- "אמת ושלום".

מסביר הזוה"ק שעל האדם לבנות את עצמו באופן כזה שב' הכוחות של "חסד וצדק" יפעלו בבחינת "הטבה והצדקה" כלפי אותם הרצונות אשר אינם מתוקנים בתוכו, כך שפעולת ההזנה כלפי רצונות אלו תהיה מתמדת. בחינות אלו של "חסד וצדק" מסכימים לבריאתו של האדם, ובהיותם כאלה הן מובילות אותו להיות כזה הפועל את צד האדם שבו, לעומת "שלום ואמת" אשר אינם מסכימים לבריאתו של האדם, וכל מה שחוברים אל האדם באיצטלת "האמת והשלום", אינו אלא חיבור של כזב ושקר, שכן לא ניתן לבקש את "האמת והשלום", המייצגים את נקודות השאיפה אל המטרה טרם שאדם פעל את התיקון הראוי בבחינת ה- "חסד וצדק", המייצגים את נקודת העבודה של האדם בזמן התיקון.

הן אמת שבסיס העבודה של האדם הוא בבחינת "החסד וצדק" הנ"ל, ובזמן תיקון אף "האמת והשלום" נפעלים במסגרתם, בבחינת: "מי שטרח בערב שבת – בבחינת 'חסד וצדק', יאכל בשבת – בבחינת 'אמת ושלום' ", אלא שעל האדם לשאוף לנקודת האיזון שבין "חסד וצדק" ל- "אמת ושלום", שפירושה עשיית עבודה ויגיעה בזמן התיקון בבחינת ההטבה וההצדקה לאותם הרצונות החסרים, לבעבור שיוכל להשתמש בכל רצונותיו לעבודת ה', שהרי אין נקרא האדם השלם, אלא בעת בה הוא משמש בכל רצונותיו בהנאה ואושר אינסופיים.

מסיים הזוה"ק במתן דגש על מצב בו האדם איננו משמש עם בחינות "החסד וצדק" שבתוכו ואומר: "כאשר האדם איננו טורח לשמש בבחינות ה- 'חסד וצדק', המייצגים את ההליכה למעלה מן הדעת, אזי אף הם שהסכימו לבריאתו עתה הופכים להיות מקטרגים בעבורו. קטירוג זה מתבטא בהעדר הרדיפה אחר צד האדם, צד ההשפעה וההטבה. אמנם כאשר האדם כן משמש בבחינות הנזכרות לעיל, אזי מסייעות הן בעבורו, לכדי שיגיע לתיקון הנרצה שבבחינת 'צד האדם' שבו".

אין תגובות

להגיב