072- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמה-קמו למתקדמים

072- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמה-קמו למתקדמים

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

סדר לימוד דרך החשיבה, מתחילתה של המחשבה עד להגעת התוצאה הנקראת שם הווי"ה

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "בליליא דכלה", אודות היראה המחברת את ב' ההפכים המונחים באות בי"ת דבראשית, באחדות אחת, לקראת ביאת השלמות הרצויה.

מסביר הזוה"ק שתחילה על האדם לשאול אודות השמים שהם התכלית, אליה הוא שואף להגיע, כך שלאחר מכן יוכל לבטאה דרך הארץ, המייצגת את בחינת "הרצון".

מצד נפש האדם פירוש הדברים הוא, שעל האדם לשאוף לפתרון ולתשובה, על אף שאין אותה התשובה ידועה לו, וזאת דרך שאלה המגלה את האני שהוא רצון כללי ולא פרטי, שלאחריו מתגלה הרצון הפרטי שממנו יש להסתלק, כך שיוכלו להתגלות אותם הרצונות השלמים.

אופן פעולה זה מאפשר לאדם לחלק ולהפריד בין השמים שהם התכלית לבין הארץ, המייצגת את רצונו של האדם, בנפש האדם הפרדה זו מצביעה על הצבתה של התכלית כנקודת ציון אליה שואף האדם להגיע וכן על הגדרתו של הרצון העצמי המבולבל והמנותק מן התכלית.

לאחר ראיית חלוקה והפרדה זו, על האדם להעצים ולהעמיק את השתוקקותו לתכלית והאמת הנזכרים, על-ידי לימוד התורה בלילה בו נקנית האמונה וכן על-ידי הפעולות הבאות – כגון: יגיעה, תשלום ופרסום, של אותה התכלית. לאחר שעשה כן האדם, הנה אז יגיע חסדו של הבורא בבוקר ויוכל לקבל אותו האור הגדול, אלא שעל האדם להיזהר לשומרו לבל יסתלק ממנו, אולם כיוון שהאדם חי בעולם הזה, אזי מן ההכרח שסדר הזמנים יהיה כך שהיום והלילה יגיעו בזה אחר זה, אמנם יש לזכור אשר כל אותם הימים הנזכרים יישמרו עד לביאתו של היום בו יתקיים הזווג הגדול.

אין תגובות

להגיב