הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 2 השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 2 השקפה | עמודים ד-ו

בלק ד – ו

הציפור

הַקְּדוֹשָׁה מְבַטֶּלֶת אֶת הַטֻּמְאָה.

מלמד כאן על בלק שהיה עושה כשפים בעזרת הציפור הנק ידוע, כשהיה משקיף דרך החלון בחכמה. לציפור דרכה ביקש לקבל ג"ר דחכמה נשרפו כנפיה בעקבות מלחמת משה בסיחון, הבין שאינו יכול לנצח את ישראל. הניסיון שלו למשוך בשמאל, גם קדושה ובכך בוטל צד הס"א. לאחר שהשתחווה לעבודה זרה זו, ביקש רוחניות ע"י העלאת קטורת, וכך לצאת מהגשמיות כדי להשיג מידע. הציפור הודיע לו שעליו לפחד מהחכמה של ישראל, אותה הם משיגים באמונה, היינו בתנועה ממטה למעלה שבכך מבטלים את כל חוכמתו.

לכן אמר בלק אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. כלומר, קו השמאל של ישראל, יעשה אותנו דלים וריקים, ולמעשה חשש שישראל יקחו לו את כל החכמה של קו שמאל וישאר דל.

וזהו הכלל, שלא ניתן לקבל את החכמה ממעלה למטה. וישראל פועלים בקדושה ממטה למעלה. כך גם אדם מחוסר אמונה המרגיש שישנה סכנה שמא יאבד את הצד של התענוגות או הידיעות הבאים שלא בקדושה.

אין תגובות

להגיב