הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק פב ...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק פב פד השקפה – שיעור 28

בלק פב – פד  28

אם לא תדעי לך, היפה בנשים

כְּשֶׁאֵין אֱמוּנָה לֹא נִתָּן לְקַבֵּל הַשֶּׁפַע

רבי אבא פתח: אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן. כנ"י אמרה כך לפני המלך העליון. נקראת כנסת ישראל, שכונסת את כל נשמות ישראל, וכך באדם אחד ישנה נקודה מאספת בנפשו את כל רצונותיו, ואם אינו פועל רצון מרכזי, לא יוכל לפעול להגיע למטרה. את האמונה רוכשים ע"י ענווה ומוכנות לבוא בביטול תוך מתן יגיעה מתמשכת.

על הנברא לרכוש אמון שזו נאמנות ליחד באמונה שלמה. וזו הסיבה שהקב"ה לא נותן כשחסרה אמונה, כדי שכל השפע לא ילך לאיבוד. כי כאשר התחתונים מחוסרי אמונה, הם מעכבים אותן המתנות, שיהיו מושפעות אל המלכות, ומעכבים את המלכות להשפיע לתחתונים. ואז היא נקראת עצרת. ואז יודעים למעלה, שיש מום בישראל. מום הוא רצון לקבל משתנה ללא רצון מרכזי אחד לדבקות, שאז אין האדם יכול לקבל את השפע, שכן לא ניתן לקבל השפע ללא חסדים, היינו דחיה מוקדמת של הרצון.

הנקודה המסוכנת בנפש האדם מתגלה כשמתעורר רצון חזק ולא יודעים כיצד להפנותו לקדושה. כאן נדרש כוח אמונה של הסכמה לבוא למיעוט עד ביטול וויתור על התאוות. שלב ראשון הוא ויתור מוחלט, הסכמה לא לקבל כלום. ואז ניתן להתחיל לבוא בהדרגה לקבלה חלקית.

אין תגובות

להגיב