הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קטו-קיז | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קטו-קיז | השקפה | שיעור 39

בלק קטו – קיז שעור 39

כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים

תלמיד חכמים נותן את כוח התשובה ובכך מרבה שלום בעולם

משול האדם לעץ שצריך לחבר ארץ ושמים, את הרצון לחבר לתכלית. האדם הוא תלמיד חכם שנודע למטה ולמעלה.

התלמיד חכם משול לעץ והתורה המתחדשת מפיו, משום זה כתוב, כי ממנו תאכל. כי אין לנשמה מזונות בעוה"ז, אלא ממנו ע״כ אותו עץ, תלמיד חכם לא תכרות, הֱיה נזהר בו, שלא תתקרב אליו.

כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה, לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר. כי תלמיד חכם, נקרא אדם, הנודע למעלה ולמטה. לבוא מִפניך בַּמצור. הוא כמ"ש בתחילה, לא תשחית את עצה. אותו, שנותן להם עצה ומתקן בני העיר, להיתקן ולחזור בתשובה.

לא מדבר על מצור של אויב חיצוני, אלא תלמיד חכם נותן עצה לתושבי העיר לחזור בתשובה כדי להיכנס למדרגת בינה. בני העיר צריכים לבוא בביטול ויראה כדי לקבל העצה של התלמיד חכם, כדי שיוכלו לעשות תשובה.

ג אילנות שנטע הקבה, אלו עיקרי האמונה כנגד אברהם יצחק ויעקב, ג אמונות שחייב האדם להשיב אל ליבו. א ביטול ע.ז,    ב  ביטול שפיכות דמים,  ג ביטול גילוי עריות. ג אמונות שמכניסים את האדם לקדושה. בנוסף לביטול ע.ז צריך להיות מאושר ושמח שהיא בחינת יצחק אבינו, ובנוסף צריך את כוח יעקב, קו אמצעי שאומר שמותר ליהנות רק מהאמת, רק מהקדושה. התלמיד חכם הוא השמירה והאמונה על כל בני העיר, על כל רצונות הגוף.

וַיַּרְא אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הַיְלָדִים

פתח רבי שמעון: וישא את עיניו ויַרְא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לָך. ויאמר, הילדים אשר חנן אלקים את עבדךָ. אותו רשע נתן עיניו להסתכל בנשים (גימטריה עין רע), ובשבילו התקין יעקב את תיקוניו.

צד עשיו מסתכל על הנשים, היינו על הרגשות, ועל הילדים, היינו על ההבנות, ושואל את צד הנשמה יעקב, מי אלה לָך. עונה לו אשר חנן אלקים, שהרי הגוף, עשיו אינו מבין בשם הויה.

זו המלחמה הפנימית אדם, ששנים אוחזין בטלית, כאשר הגוף מנסה לקחת את אור הנשמה לפרטיות ומתוך עצלות לא לעשות כלום, והנשמה רוצה לפעול למען הכלל. רק הברית, היא הנאמנות שמביא את האדם לרצות את הכלל, זה הכוח שמונע מרצונות הגוף לחמוס את רצונות הנשמה. כח אמונה זה מביא שקט, שהרי בלי אמונה סובל האדם מפחדים.

הבן הטוב, הבן האהוב, צדיק העולם, יוסף, כיוון שראה שעיניו של אותו רשע מסתכל בנשים, היה מפחד על אימו. אז, יצא מאחוריה ופרש זרועותיו וגופו וכיסה עליה, כדי שלא ייתן אותו רשע עיניו באימו, כדי שהעין של אותו רשע לא תוכל לשלוט עליה.

אמר הקב״ה ליוסף, בשעה שתבוא עין הרע אחרת להסתכל על בניך ועל בני, אימך תכסה עליהם. אתה כיסית על אימך, ואימך תכסה עליהם, אתה כיסית על אימך, אימך תכסה עליך. אדם צריך להתעסק בהשפעה, גם בבחינת שלח לחמך על פני המים, ההשגחה, השכינה, רחל יעזרו לו בשמירה.

אין תגובות

להגיב