הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קכא-קכג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קכא-קכג | השקפה | שיעור 41

בלק קכא – קכג שעור 41

מֶה עשיתי לךָ ומה הֶלְאֵיתיך

כביכול מתחנן הקב"ה לישראל שישכילו לשוב בתשובה, ומרוב אהבתו אליהם אינו מייסרם קשה. כמה הקב״ה הוא אב רחמן על בניו, אע״פ שחטאו אליו, כל דבריו הם באהבה להם, כאב אל בנו.

כן בכל הדרכים הלך הקב״ה עם ישראל. התחיל עימהם להכות אותם ולא קיבלו. אמר עתה אהיה מתחנן לפניהם תחנונים. עַמי מֶה עשיתי לךָ ומָה הֶלְאֵיתיך. בן יחיד שלי, אהוב נפשי, רְאה מה עשיתי לך. השלטתי אותך על כל בני היכלי, השלטתי אותך על כל מלכי העולם. ואם עשיתי מעשים אחרים, ענה בי. אתה תעיד בי. הקב"ה בא לאדם בדרכי פיוס ועל האדם למצוא את הנקודה הפנימית דרכה יכול למלא תפקידו.

ומגבעות אשוּרֶנו, ואושיט פסיעה לחוץ

כי מראש צוּרים אֶרְאנו ומִגְבָעות אשׁוּרֶנו. הציור והצורה של אביו נרשמים בו ממש. אעשה אותו מאושר, מגבעות. ראש צורים, הוא הצור העליון, הצורה העליונה שהיא הטבה שלמה, מקום שמשם נחצב בצורת הרחמים, שיהיה בו כוח לוותר על עצמו לגמרי, שיוכל להתחבר לצד הנפשי המקשר לצורת ההשפעה העליונה. כוח האמונה מבינה הוא ב ג' קווים, אמונה ב ג' האבות, עבודה בקו אמצעי. כדי שאדם יוכל להגיע לתכליתו, חייב הוא לאמץ ולהשיב אל הלב את תפיסת בינה, תפיסת העולם הבא, תפיסה שעל פיה רוצה הנשמה לפעול.

מלכות היא מעין התפיסה של העולם הזה, ובינה של עולם הבא. המשיח נולד מתפיסה של עולם הבא, ובזה כוחו. משיח בן יוסף בא ממלכות, ומשיח בן דוד ממלכות שעלתה לבינה. משיח בן יוסף ימות אבל יחיה בזכות התנועה להולדת משיח בן דוד, שהמלכות צריכה ללקט מבינה אליה עלתה המלכות כדי לאפשר לדוד חיי עולם.

הן עם לבדד ישכון הוא ישראל שמקבל מבינה ממקום שאין אחיזה לחיצונים. למרות שנולד ממלכות, מבינה יקבל אהרה.

אין תגובות

להגיב