הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קל-קלב | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קל-קלב | השקפה | שיעור 44

בלק קל – קלב שעור 44

בנו של רבי יוסי מפקיעין

גַּם כְּשֶׁאָדָם מֵת מִבְּחִינָה רוּחָנִית, עֲדַיִן יָכֹל הוּא לָקוּם לִתְחִיָּה.

כאן מובא הסבר על ניהול הבריאה כולה, ניהול מערכתי ולא נקודתי. מכאן שמי שבא לתת יגיע ולעבוד, יש טעם להשאירו בעולם, ואף להחיותו, אחרת מסלקים אותו.

בעוד שהיו הולכים, הגיעה יונה אחת, היונה מיצגת את האחדות והחסד, אל רבי אלעזר, חנתה, וצפצפה לפניו. אמר רבי אלעזר, יונה כשרה, נאמנה את תמיד בשליחותך, לכי ואמרי לרבי יוסי, חמי שחברים באים אליו, ואני עימהם. ונס יקרה לו לג׳ ימים ולא ייפול עליו פחד, כי בשמחה אנו הולכים אליו.

וידעתי מאותה היונה שכבר ניצל, וחילוף ניתן עליו. כלומר, שאדם אחר ניתן שימות במקומו, והוא נרפא. כלומר ההשגחה הביאה לאדם אחר שגם נקרא רבי יוסי, למות במקומו. מלאך המוות רוצה את המגיע לו בדין, ומעליו מספקים לו מישהו אחר.

בן קטן היה לו לרבי יוסי, ולא נתן שום בן אדם שיתקרב אל המיטה של אביו אחר שמת, אלא הוא לבדו היה עומד סמוך לו, ובכה עליו, והתדבקו פיו בפיו. פתח אותו הילד ואמר, ריבון העולם, כתוב בתורה, כי ייקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאֵם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. אמר, ריבונו של עולם, תקיים דבר זה שבתורה, שני בנים, מאבי ומאימי, אני ואחותי הקטנה ממני, היה לך לקחת אותנו, ולקיים הדבר שבתורה, שכתוב, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך.

בעוד שהיו יושבים, שמעו קול אחד, שהיה אומר, אשרי אתה רבי יוסי, שהדיבורים של אותו הגדי הקטן ודמעותיו עלו אל הכיסא של מלך הקדוש, ודנו הדין. וי״ג (13) בני אדם הזמין הקב״ה בשבילך למלאך המוות, לפדות אותך, והנה 22 שנה הוסיפו לך, עד שתלַמד תורה לאותו הגדי השלם האהוב לפני הקב״ה.

אין תגובות

להגיב