הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא מג-מד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא מג-מד | מתקדמים | שיעור 13

האזינו אדרא זוטא מג - מה  ​​​​ 13

זווג זו"ן הנקראים צדק ומשפט

 

לא מספיק להיות חכם, צריך להיות גם חסיד.

צדק הוא המציאות הקיימת ומשפט הוא מה שצריך לעשות.

 

צדק הוא מלכות ומשפט ז"א והם התחלה ושלמות בכל אמונה. המשפט ממתיק את הצדק/הדין ע"י החסדים, כלומר מפרש את המלכות בדרך השפעה, בראייה של העליון, שאז הצדק יהיה גם צדקה.

צדק יבש הוא הצגת העובדות. המשפט מפרש מסדר ומדרג את הנתונים לפי חשיבותם לפי המטרות על פי האידיאה העליונה והרצון ליתר דבקות. כלומר מלכות היא תוצאה, ומשפט הוא הדרך שמביאה לתוצאה. לשפוט את המציאות בלי להאמין שההשגחה, שהקב"ה טוב ומטיב, תסלף את המשפט ואת המציאות האמיתית מפני שאז המתבונן אינו מבין את ההקשרים של השתלשלות המקרים.

כאשר המלכות מחוברת לצדיק, היא נקראת צדקה, וצדקה תציל ממוות.

 

קג) וכשמתרבים עוונות העולם והמקדש שהיא המלכות נטמא ע"י עוונותיהם והזכר שהוא ז"א מתרחק מהנוקבא שהיא המלכות, ונחש החזק מתחיל להתעורר, אוי לעולם שניזון בזמן ההוא מצדק הזה שהוא מלכות בפרוד מז"א שהוא משפט, כמה גדודי מלאכי חבלה מתעוררים בעולם. כמה צדיקים מסתלקים מהעולם. וכל כך למה, הוא משום ​​ שהתרחק הזכר מהנקבה והמשפט אינו קרב אל צדק הזה, ועל זה כתוב, ויש נספה בלא משפט שפירושו משום שהמשפט שהוא ז"א התרחק מצדק זה ולא התבשמה בושם הוא עניין השפעה המלכות והצדק יונק ממקום אחר, היי משמאל בלי ימין שהוא דינים קשים.

קד) ועל זה אמר שלמה המלך, את הכל ראיי בימי הבלי, יש צדיק אובד בצדקו. הבל זה הוא הבל אחד מז' הבלים של מעלה הנק' פני המלך, דהיינו מז' ספירות חג"ת נהי"ם וזה הוא מלכות הקדושה שהיא הבל אחרות מז' הבלים. כשהיא מתעוררת בדיניה כתוב, יש צדיק אובד בצדקו דהיינו בצדק שלו, משום שמשפט התרחק מצדק והמלכות היא שמאל בלי ימין ומשום זה נק' ויש נספה בלא משפט לכאורה משפט הוא דבר טוב, אז למה פוחדים ממשפט, אלא כשאין צדיק בעולם אז המשפט נוטה אחר דיינים שאינם דנים אמת.

קה) כשנמצא צדיק עליון בעולם אוהבו של הקב"ה, אפילו כשהתעורר צדק בלבד בלי משפט, יכול העולם להנצל בשבילו, שהקב"ה רוצה בכבודו ואינו ירא מהדין. וכשהצדיק הזה אינו נמצא בקיומו, יראים אפילו ממשפט ואינם יכולים לעמוד בו כל שכן בצדק

קו) דוד המלך בתחילה אמר, בחנני ה' ונסני, כי אני איני מפחד מכל הדינים, אפילו מצדק הזה, וכל שכן שאני אחוז בו, כי דוד היה מרכבה למלכות. כתוב אני בצדק אחז פניך בצדק ודאי, איני מתירא לקום בדיניו. אחר שחטא היה מתירא אפילו ממשפט שכתוב ואל תבא במשפט את עבדך. כשצדק הזה מתבסם ממשפט הוא נק' צדקה, לשון נקבה כי נעשה נקבה לז"א שנק' משפט ומקבלת ממנו חסדים והעולם מתבשם בחסד בהשפעה ומתמלא ממנו שכתוב אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ

קז) אני מעיד עלי שכל ימי הייתי מצטער על העולם שלא יקרה בדיניו של צדק והעולם לא ישרף בלהביו כמ"ש אכלה ומחתה פיה, מכאן ולהלאה כלומר אחר פטירתי העולם יתנהג כפי מעשה כל אחד, כפי הבור כך הוא עומקו, כלומר שמשלמים מדה כנגד מדה לפי המעשים והנה בדור הזה יש צדיקים אבל קטנים הם שיקומו הגן על הדור ועל הצאן מארבע רוחות העולם. רבי שמעון בימי חייו היה מגן על העולם בצדקתו, ולאחר פטירתו נשאר העולם בודד.

זעיר אנפין

קח) עד כאן אחודים דברי זה בזה ונתבארו דברים הסתומים שבעתיקא קדישא הסתום מכל סתומים במוחא סתימאה ולא ניתן לתחתונים אלא רק דרך שערות דיקנא ואי אחוזים אלו באלו, היי איך ג ראשים דעתיקא נאחזים זה בזה ואיך הדיקנא נאחזת בעתיקא, ואיך או"א נאחזים בדיקנא. מכאן ולהלאה הם דברים שבז"א שלא נתגלו באדרא רבא, אלו שהיו סתומים בלבי ושם לא נתתקנו. עתה נתתקנו ונתגלו וכולם דברים סתומים וברורים הם כולם, אשרי חלקי ושל אלו היורשים ירושה זו שכתוב אשרי העם שככה לו

קט) זה שהעמדנו שא"א אחוזים בעתיקא בתקוניו היי בדיקנא שנתקקנה כך הוא, כי תלויים ממוח הסתום ​​ מכל סתומים ומתאחזים בו, וכאשר יסתכלו בדברי יראו שהכ הוא עתיקא בלבד הוא היה והוא יהיה וכל אלו תקונים הם בו. או"א יוצאים ממוח הסתום הזה ונכללו במזלא ובו תלוים ובו נאחזים ז"א תלוי בעתיקא קדישא ואחוז וכבר העמדנו הדברים באדרא רבא, אשרי חחלקו מי שנכנס בחכמה ויצא ממנה בשלמות נכנס בקדושה לחכמה, ראה את סודות התורה ויצא להוציא באופן הראוי, ומפרש הכל בדרך דבקות בהשם. ויודע הדרכים שלא יסור לימין ושמאל אלא בקו אמצעי, ומי שלא נכנס ויצא בשלמות טוב לו שלא נברא וכתוב כי ישרים דרכי ה'

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא מג-מה
1. מדוע מתרבים העוונות בעולם ובעקבותם הדינים הקשים?
2. באיזה מצב נתעורר צדק בלי משפט ולמרות זאת העולם יכול להינצל?
3. מדוע מצד אחד מבקש דוד המלך ניסים ולא פוחד ממידת הצדק ומאידך חושש אפילו למשפט כפי שאומר "ואל תבוא במשפט את עבדך"?
4. הסבר את הכתוב כפי הבור כך הוא עומקו?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב