17- דף היומי בזהר הסולם – וירא מט-נ (שיעור השקפה)

17- דף היומי בזהר הסולם – וירא מט-נ (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים מ"ט – נ"א. י"ח כסלו
עבודתו של האדם סלולה על מנת שיוכל לקבל את האור, להיות מאושר.
מספר לנו הזוהר הקדוש שעיקר הדרך היא שינוי הלב. לפי מה שהלב ישער את גדלות ה' כך יהיה ה' חשוב בעיני האדם. תהליך זה מתחיל מביטול הגאווה, והיא מולידה את יראת הרוממות, והיא מולידה את האמונה. התיקון לא צריך להיות בחוץ, באחר, בבורא וכד' אלא התיקון בחוץ רק מגרה אותי לעשות את התיקון הפנימי בתוכי.
הפתח של כל הפתחים – ביטול הגאווה. אין קשר לבורא אם יש גאווה. אבל אם יש גאווה בדרכי ה' אז כן יכול לבוא קשר.
כאשר ישראל יהיו בגאולה אז החכמה העליונה תתפשט בעולם ואז רוח ה', רוח חכמה, תהיה נחה על העם ועל העולם.
כל התפיסה העולמית תלויה בביטול הגאווה.
לכן בהרבה מספרי החסידות מדברים על עניין ביטול הגאווה. בעל הסולם מדבר יותר על עניין ביטול האנוכיות אבל זה מתחיל מביטול הגאווה.
על כל זה נאמר "נודע בשערים בעלה", משום שכפי שהאדם משער בליבו כך יהיה הקב"ה מבחינתו. אין לתקן את האור אלא את הכלי, שיהיה כראוי.

כותב הזוהר הקדוש: "בוא וראה, כמה הוא חביבותו של הקב"ה לאברהם, כי לא יצא ממנו יצחק מקודם שנמול. ורק אחר שנמול נתבשר ביצחק, בשביל שהוא אז זרע קודש, ומקודם שנמול אין הוא זרע קודש. ואז הוא כמו שכתוב, אשר זרעו בו למינהו, דהיינו למין קדוש כמו אברהם."
הקב"ה כל כך אוהב את אברהם שנתן לו אפשרות למול עצמו ורק לאחר מכן להוליד את יצחק, שאז יצחק נולד זרע קדוש.
יצחק מלשון צחוק, יצחק כנגד קו השמאל. יצחק זה שם של שמחה אבל של קדושה. רק מדת החסד, אברהם, לאחר שנימול – יכול לקרוא את שם בנו "יצחק", כלומר שכל השמאל בא מתוך הימין, מתוך האמונה בה' יתברך.

זוהי רק טעימה מן השיעור…

אין תגובות

להגיב