18- דף היומי בזהר הסולם – וירא נב-נד (למתקדמים)

18- דף היומי בזהר הסולם – וירא נב-נד (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים נ"ב-נ"ד.

אנו לומדים מאמר "ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום" הנאמר על המלאכים שהיו אצל אברהם אבינו וכעת קמים ללכת אל לסדום אל לוט.
הזוהר הקדוש מלמד אותנו כיצד זוכים בדבר. כתוב על המלאכים "וישקיפו על פני סדום". אדם שיוצא מעבר לעצמו "ומשקיף" על הדבר מבחוץ, מתוך דמיון ויציאה מהרצון לקבל הפרטי – כך יוכל לזכות בדבר ולהבינו כראוי. כך יכול האדם להתחבר לדבר שהוא מעבר לעצמו, משום שהאידיאה שהיא ההשקפה היא זו שמחברת.
בעל הסולם אומר שהעם היהודי הוא "עם האידיאה" וזה משום שהוא מסתכל מעבר למקרה.
אומר הזוהר הקדוש – כאשר הקב"ה רוצה לזכות את האדם הוא שולח לו מתנה. ומה המתנה? מביא אליו עני לבקש צדקה. כך יכול האדם לזכך את עצמו. לצאת ולבוא למקום של אהבה. כשבא עני בעצם מגיעה הזדמנות ליכולת ההתחברות. כמו כן חברים בתוך קבוצה או עם ישראל שמקבל יחד תורה, זו הזדמנות גדולה לאדם לצאת מעצמו ולבוא לאיזה-שהי אידיאה גדולה, והולכים אליה יחד בדרך.
ממשיך הכתוב ואומר "ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה", כלומר מתוך מעשה זה של הכנסת אורחים שעשה אברהם – זכה ושמר ה' על לוט. ובהסתכלות עמוקה יותר הזכייה של אברהם היא בדוד, מלך המשיח, משום שמזרעו של לוט, דרך ביתו, ודרך רות המואביה, יצא דוד מלך המשיח.
עוד מלמד אותנו הזוהר הקדוש, שכאשר הגיעו המלאכים אל אברהם, אע"פ שהם היו מלאכים, הוא חשב שהם בני אדם והכניס אותם כאורחים, מתוך מדת החסד שלו.
בעצם לא משנה מה המקרה, משנה נקודת ההתייחסות של האדם אל המקרה. לפי ההתייחסות משתנה נפשו של האדם.
עוד מלמד אותנו הזוהר הקדוש על חשיבות הלוויה, כלומר ליווי האורח לאחר הכנסת האורחים. אורמ הזוהר שכל מצוות הכנסת אורחים תלויה בלוויה. זה משום שאין המצווה נקראת אלא על שם סופה. ללוות את החבר זה אומר שאתה מוכן לבוא למקום המשותף בינך לבין חברך. אם חבר רק בא אליך הביתה, אבל לא יצאת מעצמך אליו – לא התחברת איתו.
כלומר, הלוויה היא גם מבחינה גשמית אבל הרעיון שלה היא לבוא למקום של ה"ביחד" עם החבר.
למשל אם נתת עצה לחבר, כעת לאחר מתן העצה תראה ותשים לב – איך הוא מפנים את העצה? איך בעצם תוכל ללוות אותו אל המקום שלו עם אותה הידיעה.
שים לב, מה מציל את האדם בזמן הדין? היחד!

עד כאן היום, דברים קדושים רבים תמצאו בשיעור עצמו.

שאלות חזרה נב-נד:
1. מה פירוש המושג "וישקיפו"? מהיכן לומדים זה ומה זה אומר מבחינה נפשית?
2. מתנה ניתנת למי שאוהבים. מהי המתנה שנותן הקב"ה לאדם? כיצד מתנה זו מגלה אהבה?
3. איזו מתנה קיבל אברהם מהקב"ה? ומה הזכיה שזכה בה לעתיד לבוא?
4. מדוע זכה אברהם אם האנשים שראה היו בעצם מלאכים? והרי טעה בתפיסת המציאות.
5. כיצד אכלו המלאכים שאינם אש? שהרי נאמר כי באש שלהם נשרף המאכל ומה אתה למד מכך על אהבת חברים?
6. מהי לויה ומדוע כל האירוח תלוי בה?
7. מהו המציל את האדם? כיצד ישיג הצלה זו בדרך של לויה בשיחה עם חברו?

אין תגובות

להגיב