22- דף היומי בזהר הסולם – וירא סד-סו (שיעור השקפה)

22- דף היומי בזהר הסולם – וירא סד-סו (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד


דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ס"ד-ס"ו, נר ראשון של חנוכה

מאמר "הכצעקתה עשו".
אומר הקב"ה לאברהם – אני שומע מסדום צעקה גדולה מאד, אני צריך לרדת לראות מה קורה שמה.
סדום היו רשעים גדולים, הייתה להם עמדה ברורה שאסור לאף אחד לתת לאחר משהו. הבעלות שאני אומר "זה שלי" ואתה לא תיקח את שלי, חוסר השיתוף הזה, זה מידת סדום. גם אנחנו פועלים ככה. צריכים אנו להשתנות, לבוא למקום של שיתוף.
אומר הקב"ה לאברהם – ישנו קול שבא מלמטה, הקול הזה צועק "תן לי! אני רוצה! אני משתוקק!" ולכן אומר הקב"ה – אני צריך לבדוק האם צעקה זו היא טובה או שלא? האם ההשתוקקות עומדת בפני עצמה, מלכות שלא התכללה בבינה, השתוקקות בשביל העצמי הפרטי או שמא זו השתוקקות נכונה בשביל היחד? את זה בודק ה'.
כאשר אדם מרגיש בחיים איזשהי השתוקקות גדולה בחייו, צריך הוא קודם כל לשתוק, כלומר להיות מוכן לוותר על ההשתוקקות. לאחר מכן צריך לראות כיצד לתקנה בצורה של השפעה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בה בצורה הנכונה.
כך גם במריבה בין ב' אנשים – אפשר לכעוס ולשבור הכל ברוח קשה, אבל לא נכון לפעול כך. את הדין צריך לפתור על ידי שתיקה, ולאחר מכן קניית צורה נכונה ורק לאחר מכן שימוש נכון בדין. את זה מרמזים לנו – נח, אברהם ולאחר מכן משה.
עד כאן היום, כדאי לשמוע את השיעור המלא…

אין תגובות

להגיב