26- דף היומי בזהר הסולם – וירא עו-עח (שיעור השקפה)

26- דף היומי בזהר הסולם – וירא עו-עח (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים עו-עח, ל' כסלו תשע"ה, חנוכה נר שישי
למדנו בשיעור הקודם שה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש, ולמדנו כלל ששם הויה שהוא מידת הרחמים בא תמיד לכל התחלת זיווג. משום שאין הקב"ה עושה דין עד שמקבל רשות משם הויה. וזוהי נטילת רשות שיש בתחילת כל זיווג. היא בחינת ההשתוקקות.
יש כאן שאלה – האם הדין עומד בפני עצמו או שגם הדין הוא במסגרת הרחמים?
כאשר אנו רואים רע או דין בעולם, שורשו הוא טוב אז גם כשנראה דברים רעים נייחס אותם לשורש.
ולכאורה, מדוע בכלל ה' עושה דין בעולם הרי הקב"ה בטבעו הוא חסדים?
אלא שהקב"ה עושה דין כנגד דין, שזוהי בחינת שלילת השלילה.
אם יש דין בעולם מלמטה בעולם הזה, אז מלמעלה ה' פועל כנגדו בדין וכך חוזר לרחמים.

בסדום פעלו בדין, ולא נתנו שום דבר אחד לשני אלא פעלו בתוקפנות ובשנאה, וכך הקב"ה פעל כלפיהם בדין שלא יקומו לעולם הבא.
מידה כנגד מידה.
לכן צריך לשים לב – כל הדין שבא בעולם הוא שלילה כנגד שלילה. לכן חוזר הוא להיות חיוב.
לכן אנשי סדום לא קמים לעתיד לבוא, אז מתי כן יקומו? כאשר תיגמר השלילה. הם פעלו בדין, ולכן כנגדם פעלו בדין כדי לתקנם, כאשר התיקון יושלם אזי גם הם יוכלו לקום.
אין דין בעולם שעומד בפני עצמו.
גם בתוך האדם, הרצונות של האדם באים מהבורא ולכן הם צריכים להיתקן ולהיות טובים. הרצונות הדמיוניים שהאדם מפתח הם אלה שכן יתבטלו לגמרי.
דוגמא לרצונות דמיוניים שבאים מצד הנברא – כשאדם רוצה שקבוצת כדורגל תנצח קבוצה אחרת. או אדם הוסף בולים. כשחושבים שזה הדבר האמיתי – זה צריך למחוק מהעולם.
הרצון הוא דבר מושפט, כל תפיסה שלנו את הרצון היא דרך הצורה שאנו נותנים לרצון. צורות נכונות צריכים להישאר, צורות לא נכונות הם הרצונות הדמיוניים. כמו שהעולם הזה הוא עולם חולף כך גם התפיסה של הנפרדות היא תפיסה חולפת שתמחק מהעולם.
בתחיית המתים יש כמה שלבים, בתחילה יקומו עם ישראל ויתקנו את מומם, וילחמו בעמלק ויקברו אותם, ולאחר מכן יקומו שאר העולם ויתקנו אותם.
עד כאן היום, כדאי לשמוע את השיעור המלא

אין תגובות

להגיב