35- דף היומי בזהר הסולם – וירא קג-קה (שיעור השקפה)

35- דף היומי בזהר הסולם – וירא קג-קה (שיעור השקפה)

שיעור שמע:


MP3-הורד6

הדף היומי בזוהר, פרשת וירא עמודים ק"ג-ק"ה
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מתי נקראת שרה אחות ומתי נקראת אישה?

שרה היא בחינת השכינה הקדושה. היחס אליה הוא יחס מורכב.

אחות- מצד הימין, מצד האמונה. מורה על קשר קבוע ותמידי בבחינת אהבת רעים.

אשה- מצד השמאל, הרצון לקבל. מורה על הקשר הרצוי כפי מטרת הבריאה. בבחינת אהבת דודים

אהבת דודים היא הרצויה אך חייבת להיות מיוסדת על אהבת רעים- על קביעות והתמדה.

עבודה גדולה היא לאדם לחזק את קשר האמונה בבחינת קביעות והתמסרות. רק לאחר מכן יבוא לבנות את הקשר בבחינת אהבת דודים.

אין תגובות

להגיב