42- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכד-קכו (שיעור השקפה)

42- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכד-קכו (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3  הורד

הדף היומי בזוהר הקדוש
פרשת וירא, עמ' קכ"ד-קכ"ו
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהם בנים בפנימיות?

כותב הזוהר, שאדם הזוכה לבנים בעולם הזה זוכה לכנוס לעולם הבא.
ויש להבין על אלו בנים מדובר.

בנים הם אותן ההבנות הרוחניות והכלליות, הנובעות מפנימיות התורה.
עליהן להיות מסודרות בסדר האמיתי והנכון ולקשר אותו להשם יתברך.

האם מחויב שיהיה לכך סימן גשמי? לא. זהו אינו סימן מובהק.
הבנים האמורים הם בפנימיות האדם.

אין תגובות

להגיב