43- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכז-קכט (שיעור השקפה)

43- הדף היומי בזוהר הסולם – וירא – קכז-קכט (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' קכז-קכט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי צניעות האישה בפנימיות?

אומר הזוה"ק: "אשתך כגפן פוריה", האשה צריכה להיות צנועה בירכתי הבית, ואינה יוצאת לחוץ אלא היא צנועה כגפן שאינה מתחברת עם דבר אחר.
כך לב האדם אסור שייהנה מהדברים החיצונים אלא "כל כבודה בת מלך פנימה" שצריך ליהנות מהנקודה הפנימית ולא החיצונית.

הלב חייב להיות צנוע, דהיינו לחשוב מתוך הנקודה הפנימית.
מי שמעריך את הפנימיות ויש לו הבנות הקשורות לפנימיות יכול לעשות פעולה החוצה מתוך שמחה טוב לבב ורוב כל.

אין תגובות

להגיב