013- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – לז-לט (שיעור השקפה)

013- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – לז-לט (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד

 

מתוך פירוש הסולם

קיז) והקב"ה עושה הכול, שיהיה נמצא בעוה"ז, מלכות, כעין שנמצא למעלה, בבינה. ושיתדבקו זה בזה, שיהיה כבודו למעלה ולמטה. אשרי חלקם של הצדיקים, שהקב"ה חפץ בהם בעולם, בעולם הזה ובעולם הבא.

קיח) ואברהם זקן בא בימים. אשרי תבחר ותקרֵב ישכון חצריך. מקרא זה נתבאר אבל אשרי האיש שדרכיו רצויים לפני הקב"ה, והוא חפץ בו לקרבו אליו.

קיט) אברהם נתקרב אל הקב"ה. וכל ימיו היה תשוקתו בזה, שיתקרב אליו. ולא נתקרב אברהם ביום אחד או בפעם אחת, אלא מעשיו הטובים הקריבו אותו בכל יום ויום ממדרגה למדרגה, עד שנתעלה במדרגתו.

קכ) כשהיה זקן, ונכנס במדרגות העליונות כראוי, שכתוב, ואברהם זקן. אז בא בימים, בימים אלו העליונים, בימים אלו הידועים בסוד האמונה. וה' ברך את אברהם בכל. יסוד דאו"א עלאין הנקרא כל, שמשם יוצאות כל הברכות וכל טוב. כי שפעו אינו נפסק לעולם.

קכא) אשריהם לבעלי תשובה שבשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, הם קרבים אל הקב"ה. מה שלא היה כן אפילו לצדיקים גמורים, שהם נתקרבו אל הקב"ה בכמה שנים. אברהם לא נכנס באלו הימים העליונים, עד שהיה זקן. וכן דוד, שכתוב, והמלך דוד זקן בא בימים. אבל בעל תשובה, מיד נכנס ומתדבק בהקב"ה.

קכב) במקום שבעלי תשובה עומדים בו, באותו העולם, אין לצדיקים גמורים רשות לעמוד בו. משום שהם קרובים אל המלך יותר מכולם. והם מושכים השפע מלמעלה עם יותר כוונת הלב, ועם כוח גדול ביותר להתקרב אל המלך.

קכג) כמה מקומות מתוקנים יש לו להקב"ה בעולם ההוא. ובכולם יש בתי דירה לצדיקים, לכל אחד ואחד לפי מדרגתו כראוי לו.

דף היומי הזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, חיי שרה, עמודים לז-לט, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

האדם לפעמים מרגיש חוסר שלמות, דכאון חוסר בטחון עצמי וכדומה. כל המקומות האלו תלויים באדם.

אומר הזוהר הקדוש ישנם 3 מקומות בהם ניתן לשכון בעולם האמת והכל לפי מעשיו של האדם.

חצר- כשהאדם עושה מה שצריך.

בית- כשמתנהגים כמלך ששמים את המוח לפני הלב.

היכל- כשעושים גם כוונה.

וככה עולים מדרגה לדרגה ומגיעים לאהבת ה'.

אין תגובות

להגיב