136- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים מג-מד (למתקדמים)

136- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים מג-מד (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר יְהִי אוֹר

מלמד הזוהר את הכּללים, השיטה והדרך להולדת דבר חדש.

וַיֹּאמֶר מצביע על תחילת גילוי הפרטים, מִי אוֹר, כאן (ישסוּ"ת) יש מקום לשאלה. או"א לא עומדים לשאלה, יש בהם חסדים — שאלות באוויר.

אין אשה מתעברת מביאה ראשונה. ב' שלבים להולדה: הראשון ההכרה העליונה — חשאי- זיווג להשלמת כלים, ושלב שני הורדה לתחתון. התהליך נעשה כדי להלביש חסדים, שהם התפרטות, כוח הנברא שחייב להיות שותף עם המאציל בכדי להוליד את זוׂ"ן.

בתהליך יש השקפה עליונה, שצריך להורידה לפרקטיקה, וכאן יש צורך בחסדים — שיטה. בהולדת דבר מופשט, בלי לבוש חסדים שהם הכלי מחזיק את המופשט – יהיה נפל.

מדרגת הרוח — "מִי" היא הרצון לגדילה, לתחרות, אתגר להתקדמות, אשר לו סדר חשוב! ישנם מצבים שקטים שאינם עומדים לשאלה — הקיום. רק השכלול עומד לתחרות – אתגר.

ישנם דברים בהם צריך גדילה, ויש שבהם נצרכת רק שמירה.

כאשר אתה בא להתחבר עם משהו, שאל עצמך מה אתה מוליד מזה? לא לקבל רק חוויה של אותו רגע — שזה שקר, כמו הלומד באוניברסיטה ספרות אנגלית עתיקה — למה? סתם נהנה מזה — זו טיפשות! יש להוליד מכל תהליך דבר חדש. הולדת פירות הכרחית לגדלות.

בהולדת זרע קודש — מדרגת חכמה, כלל שיכול לקבל את מטרת הבריאה, את נשמות הצדיקים – עַם ישראל, יש את סוד הכתוב יְהִי אוֹר. אתה רוצה להוליד מעצמך דבר חדש ? המושג יהי אור מצביע על כך.

באדם השואף למצב גדלות, טמוּן רצון לפרות ולרבות.

פְּרוּ וּרְבוּ=500 (גימ') יְהִי — בהכפלת האותיות.

אין תגובות

להגיב