02- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (למתקדמים)

02- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – ד-ו (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

1. איזה פסוק היה קשה לר' יצחק, ומהן השאלות ששאל בגינו?

2. מה תשובת הזוהר על השאלה מדוע לא בירך אברהם את יצחק?
3. מה פירש ר' יהודה לר' יצחק, וכיצד זה עונה על קושייתו?

 

ואלה תולדות יצחק 

ח) ויהי אחר מות אברהם, ויברך אלקים את יצחק בנו, וישב.מקרא זה אין תחילתו כסופו ואין סופו כתחילתו, שמתחיל במיתת אברהם ומסיים בברכת יצחק, שאין שום קשר ביניהם. ועוד, מהו השינוי שהקב"ה היה צריך לברך את יצחק, ולא ברכו אברהם. זאת משום שאברהם לא ברך את יצחק, ע"כ ברכו ה' לאחר מותו. וזהו הקשר שבכתוב, ויהי אחר מות.

ומהו הטעם שלא ברכו אברהם, כדי שלא יתברך עימו עֵשָו בנו. כלומר, שלא ימשיך הארת השמאל ממעלה למטה, כדרכו בטומאה. וע"כ עברו אלו הברכות אל הקב"ה, והקב"ה ברך את יצחק. הקב"ה הוא קו אמצעי, המיחד ב' הקוים זה בזה, על ידי שמגביל את קו השמאל, שלא יאיר רק מלמטה למעלה בלבד. ועתה לא יתברך עשו, כי לא יוכל להמשיך ממעלה למטה.

וישב יצחק עם באר לַחַי רואי. מהו לַחַי רואי? אלא שנתחבר עם השכינה, שהיא באר שמלאך הברית, שהוא היסוד, נראה עליה, ועל כן ברכו. ובזה מובן קשר ג' חלקי המקרא זה בזה: ויהי אחרי מות אברהם, ולא ברך את יצחק, ויברך אלקים את יצחק. ולמה ברכו, וישב יצחק עם באר לחי רואי, משום שנתחבר עם השכינה.

ט) מעיין גַנים, זה אברהם. באר מים חיים, זה יצחק. ונוזלים מן לבנון, זה יעקב. הרי שבאר מים חיים הוא יצחק, כמ"ש, וישב יצחק עם באר לחי רואי. באר, היא השכינה. לחי, זה חי העולמים, צדיק, שהוא יסוד, חי העולמים. ואין להפריד אותם. הוא חי בשני עולמות. חי למעלה, שהוא עולם העליון, בינה. חי אצל עולם התחתון, מלכות. ועולם התחתון מתקיים ומאיר מכוחו.

י) הלבנה, הנוקבא, אינה מאירה אלא כשרואָה את השמש, ז"א. וכיון שרואה אותו, היא מאירה, כלומר שמקבלת מז"א מוחין דהארת חכמה, שהם ראייה. וע"כ נקראת, באר לחי רואי. ואז היא מאירה ועומדת במים חיים. לחי רואי, כדי להתמלא ולהאיר מאותו החי, שהוא יסוד דז"א.

אין תגובות

להגיב