07- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (שיעור השקפה)

07- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד

אין תגובות

להגיב