07- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (למתקדמים)

07- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – יט-כא (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה מ-מב
1. מהו לויתן ושור הבר בסעודה לעתיד לבוא אם התענוג אמור להיות מזיו השכינה?
2. מה מוסיף רבי יהושוע על דברי רבי אלעזר שהסכים לזה?
3. מה היחס הנכון שלנו לאמונה לפי אות מ"ו?
4. על מי נאמר שאומר נגילה ונשמחה בך? ומה פירוש של מקרא זה וכיצד הוא קשור לאברהם ולזכות הנשמה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב