157- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים פט-צ (למתקדמים)

157- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים פט-צ (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא

רוצה להיות גיבור ? קודם עשה מדיטָציה!

כיצד על האדם להנהיג את המידות בנפשו? לפי השורש – נלמַד את צורת הכיסא העליון שבו המטרה, התכונות לדבקות ואהבת השם. את התכונות יש לאזן, כך למשל את הגבורה להנהיג בחסד.
אם תרצה להשפיע –עליך להיות גיבור, אדם רך לא יכול להיות גיבור אמיתי. חייב חסד, אהבת הכלל ולא כמו אצל החברה בפאבים, אצלם גיבור מנסה להשליט עצמו על כולם.

חיות המרכבה מייצגות את התנהגות הכיסא, וכך באדם דרך המלכות שנמצאת בתוכו, המקום של האני האמיתי הכולל אהבה, צריך להתכלל בעליון, לקחת משם את תכונות ההכרה העליונה שאינה מגולה, לחבר את המוחש למופשט.

אריה בטבעו – מדרגת חסד. הגיבור האמיתי הוא בעל חסד, לא רק בעוצמה חיצונית אישית כמו סוס פרא. בעל החסד הוא בעל הויתור האישי. מי שקונה את מידת הגבורה, עליו לקנות את מידת החסד.

השור – השמאל צריך להתכלל עם השקט הפנימי של החסד. בעל השפעה בלי הגבורה סופו שמרחם על אכזריים. שמאל חזק — דין קשה לא נכון לפעול, כמו אלו המנסים לחנך בעריצות, שבסופם התלמידים מתמרדים. מצד שני לא יעיל ללמד רק ברכות.
כוח חזק בהנהגה הוא יכולת התגברות, הדחייה ואיפוק. אין גבורה בלי וויתור על עצמך.

טבע הגדול – להשפיע לקטן. קו אמצע צריך לנווט ולהשפיע לפי צרכי התחתון. גם הנשר צריך לעלות לימין לחסד. הנהגה עצמית מחייבת לחשוב כיצד לפעול בהדרגה , עם יכולת לווסת את הנתינה לפי התחתון.

גיבור הוא הכובש את כוח המצייר שבו — את ייצרו, בעל רוגע פנימי, ויתור עצמי, יכולת לא לרצות, אלא רק לפעול את רצון השני.

תאוותן לא יכול להיות גיבור!

אין תגובות

להגיב