12- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לד-לו (שיעור השקפה)

12- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – לד-לו (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' ל"ד-ל"ו
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

עשיו שב מהשדה עייף ומיואש.
ממה?מתפיסת העולם הזה. מגלה הוא בתוכו שלבד, באנוכיות אי אפשר להתקיים.
הפרטיות, אף על פי שבה מצוי כח ההשתוקקות הגדול, הורגת את האדם.
עשיו עושה תיקון גדול בכך שמבזה את בכורתו- מבזה את התפיסה הפרטית, הנפרדת לעצמה, שממיתה אותו.

יעקב, ברחמיו, מציל את עשיו בכך שלוקח ממנו את בכורתו. מכפיף את הפרט שנקרא עשיו לכלל שנקרא יעקב.
כיצד? על ידי שמגיש לו נזיד עדשים, שהוא בחינת אור הבא מקו אמצעי, מבחינת הכלל.
תענוג ממועט ביחס לגודל ההשתוקקות אך כזה שיכול להתקבל בכלי ולא לשוברו.

אין תגובות

להגיב