14- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – מ-מב (שיעור השקפה)

14- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – מ-מב (שיעור השקפה)

מ) באותו זמן ישיגו הצדיקים דעת שלימה, ביום שישמח ה' במעשיו, עתידים הצדיקים להשיג את הקב"ה בליבם, ויתרבה אז החכמה בליבם, כמו שהיו רואים אותו בעין.

מד) סעודה של הצדיקים לעתיד לבוא, שתהיה מלויתן ומשור הבר.

אין תגובות

להגיב