162- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים צה-צו (למתקדמים)

162- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים צה-צו (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ

אדם קטן מוותר על דברים גדולים!

אדם גדול מוותר על דברים קטנים ועוסק בַָּעיקר. אנשים קטנים רבים על דברים קטנים – ועל המשמעותיים, על הזוהר, על הנשמה מוותרים — וכאן מתחילות לפעול הקליפות. באדם שלא מרוצה, בירידה, בצער, בקטנות ללא שמירה – מתפתחת תשתית להיאחזות הקליפות.

מי שמרגיש קטן מוותר על דברים גדולים ונלחם על דברים קטנים. אז היצר מנצל את הירידה, מפתה ומסיט את האדם לקבל תחליף לאמת, לקבל את האור במקום שלא ראוי.

ביום רביעי לבריאה כתוב "יְהִי מְאֹרֹת" חסר האות וו – מלמד בזה שנבראה מחלת אַסכַּרה לתנוקות. מְאֹרֹת לשון קללה. מדרש רבה "מְאֵרַת ה' בְּבֵית רָשָׁע". בית זה ליבו של אדם, וכאשר אדם מרגיש שמח באנוכיות בתוך ליבו ולכאורה נהנה -ההנאה הזו פוגעת בו. חולה באַסכַּרה מאחר ופגם ויצא מהתפיסה האמונית הראשונית.

כאמור קטן מאבד מה שיש לו, את האמת, ואם מוותר על תפיסת האמת – היצר ממתין מעבר לפינה. אדם מתוסכל מרגיש חיסרון, הוא חסר ביטחון שיכול להשיג, מתייאש מלבקש מהבורא. כאן נכנסות הקליפות ומלבישות על הרצון.

בקללה על האני האמיתי של האדם, לא יעזרו מזוזות, ולא קמעות, אלא רק אמונה, השפעה וחסדים. אם אתה מרגיש מיואש מהאני האמיתי שלך, שהבורא הפקיד בידך, זו אסכרה.

בעולמות, השלילה קודמת לחיוב. כך זה בתהליך ממטה למעלה כלומר שהקליפה היא הכנה ליציאת המוחין, היא ההכנה ליציאת הפרי.

אין תגובות

להגיב