25- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עו-עח (מתקדמים)

25- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – עו-עח (מתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

1. מה מתאר המשפט: "ויאמר מי איפוא"?
2. מה נגרם ליעקב כתוצאה מזה שגרם לחרדתו של יצחק, אף שלא היה אשם?
3. מה גרם לרעות לישראל ומדוע?
4. על מה מורה המילה: "זה" כמו שכתוב בפסוק: "ויעקבני זה פעמים"? היכן מצאנו כפילות נוספות של המילים במובאות נוספות?
5. במה בירך יצחק את עשיו ומדוע?

 

דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' ע"ו-ע"ח

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

ממה חרד יצחק?

ויחרד יצחק ויאמר: "מי איפה". ויש להבין בפנימיות את שאלתו.

הגדרת המושג חרדה: אובדן יכולת התגובה למצבים המשתנים.

יצחק שואל איה היא השכינה הקדושה? איה הוא האני המשותף?

האדם, בבחינת יצחק, מגיע לגדלות עצומה, גדלות של פרטיותו. כישרונותיו ניכרים לו בבירור, מרגיש הוא את רצונו העצמי במלוא עוזו.

ואז נחרד הוא. נחרד הוא ממציאות זו כשהיא חסרה את הכלל. חסרה היא את הקשר עם הבורא.

זוהי נקודת שיא בחיי האדם, כשנחרד ומתייאש מכוחותיו העצמיים, כאשר אלו אינם פועלים לטובת הכלל.

מקום הרגשי זה מוביל את האדם לתפילה מעומק הלב, מתוך הפנמת התפיסה ששלמות הבריאה חייבת להיות תלויה בקשר עם הבורא, ואילולא קשר זה אין לחייו ערך אמיתי.

 

 

 

אין תגובות

להגיב