הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – מג-מה (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – מג-מה (למתקדמים)

שאלות חזרה בזהר וישלח מג-מה
1. מי הוא השר שירים ותשבחות ובאיזה מצב? לפי אות קלז.
2. מדוע השליטה בלילה היא של הארת חכמה והרי יש שם גם חסדים?
3. מתי מקבלים מצד הפנים של הנוקבא? מה קורה לשאר המדרגות בבי"ע במצב זה?
4. הסבר את הפסוק "אם ה' לא יבנה ביתשוא עמלו בוניו בו" וכן את הפסוק והקשר ביניהם אם ה' לא ישמר עיר שווא שקד שומר".
5. לצורך מה ממשיך ז"א ריבוי החסדים לקו אמצעי לבניית הנוקבה?
6. כתוב כאשר נפרדו יעקב ועשו כל אחד הלך לדרכו. לאיזה דרך הלך עשו ומה זה מבחינה נפשית?
7. מתי ז"א שלם?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב