הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – עט-פא (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – עט-פא (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה וישלח עט-פא
1. מה היחס בין זמן התפילה לזמן של ההכנה לתפילה?
2. מה החיסרון ומה היתרון במצב הנוקבא בלילה?
3. מה החסרון ומה היתרון במצב הנוקבא ביום?
4. מדוע תפילת הנץ יש לה חשיבות גדולה מאד עד כדי ששומרת את האדם בכל אותו יום?
5. מהם הבריות המשונות שראו ר"א ור"י שהיו בראש ההר?
6. ממה פחד ר"י ומה תשובתו של ר"א כדי להפיס את פחדו?
7. מה הבדל בין הימם לימים?
8. מי הם הימם חסר יוד היכן מושבם? מה מקורם מצד הזמן? ומה מקורם מצד הנפש? היכן הם מצד המקום כיצד כל זה נוגע לעבודת האדם?
9. מה מקור הממזרים ומדוע צריך להתרחק מהם?
10. כיצד אפשר לא לפחד מהבריות המשונות הנראים בראש ההר?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב