007- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יט-כא (השקפה)

007- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – יט-כא (השקפה)

שיעור שמע:

זוהר פרשת וישב- ע"מ: י"ט-כ"א 

המשך המאמר-הנה ישכיל עבדי

הזוהר הקדוש הדף היומי שיעור למתחילים אנחנו לומדים היום בע"ה עמודים: י"ט- כ"א.

אנחנו היום רוצים לחפש מהו הלב הנכון לאדם, היכן למצוא אותו גם אם עדיין לא ניישם אותו בצורה מלאה. הלב הנכון של האדם הוא אותו לב שיכול להביאו לתכליתו הרצויה, התכלית הרצויה של האדם היא גמר תיקון לצורך כך צריך גם שהוא יוכל לעמוד לתחיית המתים, אבל צריך לבדוק אותו. כי אם אני יקח רצון ואני יעבוד עליו אבל הוא דבר זמני, למשל- אני מאוד מאוד רוצה לקנות דירה וזה הרצון הכי גדול שלי כשקניתי דירה אני ישאב למקום של ריקנות גדולה אבל אם אני יחפש את התכלית הרצויה ואני יוכל לדעת מה היא אז אני לא יצטרך לעצור בדרך ולהיות כמו מטפס הרים שמגיע לפסגה הלבנה וליבו ריק מטיפוס, ריק מהרים. אלא אנחנו רוצים למצוא מהו אותו רצון שאליו צריך לשאוף שכל הרצונות האחרים יהיו רצונות שטמונים בו ואז יהיה לי לב אחדותי, יהיה לי לב כזה שכל הרצונות האחרים הם סעיפים של אותו רצון הזה, נגזרות של אותו רצון ואז תוכל להיות בשלמות אני יוכל להבין מה נכון ומה לא נכון בחיים, נוכל שכל רצון אני יבדוק אותו הוא מתאים? הוא מוביל אותי לתכלית הרצויה או לא מוביל אותי? ואם הוא לא מוביל אותי אני אדע שהוא לא נכון לכן יש ערך גדול לחפש מהו אותו רצון אמיתי.

אנחנו רואים שאברהם אבינו משביע את אליעזר שכשהולך לחפש אישה לבנו, את אותו לב לבנו שנקרא יצחק, שיצחק זה האושר הגדול מלשון צחוק זה קו שמאל שצריך למשוך את אור החכמה, אז הוא משביע אותו ביסוד. מה זה היסוד? אומר לנו הזוהר הקדוש שהיסוד הוא היום השישי או כגון האלף השישי. מה יקרה באלף השישי שעכשיו אנחנו נמצאים בו ,מצד הספירה, 5775 ?הוא אומר שאז תהיה תחית המתים, למה? כי צריך להתגלות אותו רצון גדול באלף השישי, כי באלף השביעי הוא צריך להיות כבר בזיווג. אחרי תחיית המתים צריך לבוא האור הגדול אבל צריך להכין  את הרצון לזה ואותו רצון תכליתי הוא צריך להיות מוכן לזה, אז זה מאוד מעניין מהו הרצון הזה. אברהם אבינו בא ומלמד אותנו או התורה הקדושה מלמדת אותנו דרך סיפור שהיה בין אברהם לאליעזר איך למצוא את אותה אישה. מה הוא אומר לו? משביע אותו ביסוד, דהיינו משביע אותו שילך לחפש את הרצון של תחיית המתים, זה שלב ראשון. מה אומר לו? אומר לו:" לעת ערב, באלף השישי…ולעבודתו עד הערב" הוא שואל מה זה לעת ערב? לעת ערב לצאת השואבות, לזה הוא חיכה אליעזר. מה הוא חיפש? אומר עת ערב זה האלף השישי, איזה ערב מדובר? ערב שבת, ערב שבת זה יום שישי שבו מתחילות לצאת השואבות. מדרגת היסוד היא בחינת ה"כל" וצריך להראות מי הם השואבות האלה שאותם אני מחפש. אומר: השואבות זה אלו שדבקים ומקבלים את השפע מקו אמצעי, השואבות האלה זה אלה שהם יחיו מתחילה, הם הראשונות, הם שואבות את מימי התורה. "בנות העיר יוצאות" מה זה בנות העיר יוצאות? אומר שהם אותם רצונות שהם יקומו ראשונים לתחיה והוא רוצה לדעת מה זה הרצון העצום הזה – אלה שהשתדלו לדעת את ריבונם. ואותו עבד עומד לשאול ולראות מי היא אותה… אותו רצון גדול? והוא שואל אותה, היא עונה לו, רבקה עונה לו: אתה, קודם אני ישקה לך, וגם לגמליך אשקה" אומר: יש פה סוד עצום, עצום וגדול. מה הסוד הגדול? הסוד הגדול שכשבאים לזווג צריכה להיות השתוקקות הזכר לנקבה וצריכה להיות השתוקקות הנקבה לזכר ורק כשיש השתוקקות של שניהם אז יש זווג שלם. בא הזוהר ומגלה לנו מה תפקיד של כל אחד מההשתוקקויות האלה של הזכר לנקבה והנקבה לזכר. מה עושה ההשתוקקות של הזכר לנקבה, היא צריכה להיות מוקדמת ההשתוקקות של הזכר לנקבה. מה ההשתוקקות הזאת? ההשתוקקות הזאת גורמת להמשכת חכמה, מה זה עושה? זה חכמה שאסור לך להשתמש בה, היא גורמת לך ליצר נשמה, דהיינו נשמה זה אומר: רעיונות מופשטים שלמים בדבקותם לבורא וזה צריך ליצר חשק עצום וכשאתה רוצה לבוא להשתמש בזה אתה צריך לעצור ולבדוק אם פייסת את צד הנקבה וגם בה יש את ההשתוקקות. לך יש כבר השתוקקות, לצד השני יש השתוקקות או לא? אם יש לצד השני השתוקקות אתה קודם כל צריך להראות לה את חשיבותה הגדולה, איך? איך? איך יפייס אותה? עצם מעצמי, בשר מבשרי, את חשובה כמו דבר עצום בעיני ואם אתה  לא מראה את החשיבות שלה ובה אין השתוקקות, לא סתם השתוקקות לתענוג, השתוקקות אליך, אם יש לה השתוקקות לאותה נשמה עליונה שיצרת, לאותה נשמה שבאה. לך הייתה השתוקקות אליה ויצרת איזשהי נשמה עצומה עכשיו הלב צריך להשתוקק, את זה אתה צריך לחפש, זאת האישה שצריך לחפש. איזה אישה? שיש לה השתוקקות לנשמה הזאת שאתה יכול ליצר כאיש. ואז הנשמה הזאתי שאתה צריך לגרום לה להשתוקקות הזאת, כשהיא משתוקקת אליך היא בונה חסדים. למה היא משתוקקת? שיהיה כלי שיכול להכיל את האור הגדול הזה שהוא לא ילך לאיבוד. כי אם ההשתוקקות הגדולה הזאתי, של הזכר שהיא חכמה, תבוא לגוף שנקרא גוף של נשות כנען שכל מה שהיא רוצה זה רק תענוג פרטי שלה, שכל מה שהיא רוצה או כל מה שאתה רוצה זה רק להתענג בזה שנתת ולא משנה למי, העיקר שאתה נתת את החכמה שלך, שהחכמה שלך, ההשתוקקות שלך תבוא ותתבטא, אז לא עשית שום דבר. יותר מזה פגמת פגם גדול מאוד כי שפכת זרעך, את הלובן העליון, על הארץ. על איזה ארץ? ארץ טמאה? האם יש לך ארץ קדושה שנקראת ארץ ישראל? רצון של ישר- קל? כזאת נקבה שהיא באה מהתכלית הרצויה, נקבה כזאת שאתה רוצה להתערב עימה, ההשתוקקות של הנקבה צריכה לתת את החסדים שאומרת: גם לגמליך אשקה. מה זה גם לגמליך אשקה? במה מתראה השתוקקות האישה, השתוקקות הנקבה שאומרת גם לגמליך אשקה? היא אומרת: לא מספיק הכלל, לא מספיק הדבר המופשט, לא מספיק צד הזכר, כשלי יש השתוקקות זה לא רק בשביל שאני יקבל את האור אלא כדי לכל גמליך, כל הפרטים, כל שאר הרצונות, שזה תפקיד הגוף לתת לכל שאר הרצונות את הפרטים שלו. את אותו כח עליון של הנשמה העליונה שיתבטא בכל הפרטים כך שכל פרט ופרט יהיה גילוי של אותה נשמה עליונה. וזה נשמע מופשט אבל זה גם בחיים היומיומיים. אם הזווג הוא אמיתי, כל מה שקורה אחר כך, הכל מקבל איזשהוא תענוג גדול. אם הוא זווג לא אמיתי אז אפילו איך ששמים את המזלג על השולחן  יוצר כעסים. למה? כי אין אהבה, אין השתוקקות הדדית. לא השתוקקות הדדית שכל אחד נותן תענוג לצד השני, זה רק חילוף סיפוקים זה לא זווג, חילוף סיפוקים זה רק מסחר: אני יתן לך תענוג ואתה תתן לי תענוג, זה לא זווג. זווג אמיתי שיש השתוקקות לבטא את אותה נשמה עליונה שהנשמה העליונה היא משואבות המים. דהיינו שאותם שואבות המים הם אותם.. היא שואבת מיים? בוא נבדוק, שואבת מים הזאת זה מימי התורה. מימי התורה אומר זה אלה שיודעים את ריבונם. מה זה לדעת את ריבונו של עולם? איך אני יכול לדעת אותו? כשאני רוצה לדעת את חברי איך אני יודע אותו? מה, אני מסתכל על הגוף שלו? אני צריך לדעת את המחשבה שלו, את הדבר הפנימי שלו,את הפנימיות שלו שהמחשבה זה הדבר הפנימי ביותר של האדם, לא מה הוא חושב  מה הוא ממלמל בפה שזה המחשבה, לחדור לפנימיותו של הדבר. מה מחשבת הבריאה? תורת הקבלה פנימיות התורה מראה את מחשבת הבריאה, לכן מי שיודע את מחשבת הבריאה, מי שנדבק בה הוא זה שיכול ליצר את הנשמה העליונה, הוא יכול לתת לנקבה שתתן גם לגמלים אחר כך. אומר כזאת אישה שאומרת: גם לגמליך אשקה, אני יקבל אבל זה לא בא רק בשבילי, אני יתן לך את ההשתוקקות שלך אבל גם לגמליך אשקה. זאת אישה ראויה, אומר, ליצחק. יש בזה עוד הרבה סודות, סיפר לנו פה בעל הסולם אבל לא נאריך בהם וזה הנקודה העיקרית שרצינו לדבר ממנה, לראות את ההשתוקקויות ההדדיות הללו.

אז מה למדנו היום? למדנו רק נושא אחד- איך בוחרים אישה? איך בוחרים רצון? איזה לב בוחרים? ראשית אנחנו מגדירים לנו מטרה, מה המטרה שלנו? אני רוצה למצוא את הרצון התכליתי ביותר שלי בחיים, מהו? חייב להיות אינסופי, חייב להיות עד גמר תיקון. מהו? הוא כזה, ועכשיו התורה מספרת לנו, כזה שיכול להשתוקק למי שיש לו השתוקקות של זכר. הוא לא מספר לנו איך ליצר את ההשתוקקות של הזכר אבל אומר שזה מיצר חכמה, שזה לדעת, פרשנו, את סודות התורה. אבל איזה נקבה? איזה לב יכול לעשות את זה? איזה צד לב? איזה לב אני מחפש שיעשה את זה ? אחד כזה שרוצה, שיש לו חסדים, שרוצה לקבל את זה כדי להשפיע הלאה, כדי לחיות את זה, כדי לעשות את רצון השם. כזה רצון אנחנו מחפשים, רצון כזה שמוכן לתת את כל כולו כדי לקבל את האור הגדול הזה, את הנשמה הגדולה הזאת, את הסדר האלוקי הזה ולחיות אותו בכל פרטי חייו, זה אנחנו מחפשים. עוד פרטים בזה, מה לעשות כשיש התנגדויות של האדם לזה ואיך בונים את זה אם פתאום יש גלות וגאולה ומלחמות ולא נותנים לנו לבטא את זה, מה אז עושים? את זה נלמד בע"ה בשיעור הבא.

עד כאן היום תודה רבה.

אין תגובות

להגיב