018- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נב-נד (למתקדמים)

018- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – נב-נד (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה בזהר וישב נב-נד
1. מדוע התשובה לעמלו של אדם ביום ובלילה אינה רק כדי שיאכל וישתה ושיבע בעוה"ז?
2. מדוע גלגול נובע מרחמנותו של הקב"ה על הבריות?
3. צדיק גמור שאין לו בנים בעוה"ז, האם זוכה לעולם הבא או שאינו זוכה כמו רשע שאין לו בנים?
4. האם יש הבדל בין תשובת רבי יוסי לר' יצחק על שאלתו של רבי חייא?
5. לשם מה נועד יבום של אשת צדיק אם כבר זכה למקומו בעולם הבא גם אם לא היו לו בנים?
6. מי הם הבנים של הצדיקים דווקא במיתתם?
7. מדוע בהולדת הבנים לא נפסקת שרשרת החיים?
8. אם גלגול זה חסד גדול של הבורא ית' לנבראיו מדוע צדיקים גמורים אינם מתגלגלים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב