025- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – עג-עה (למתקדמים)

025- הדף היומי בזוהר הסולם – וישב – עג-עה (למתקדמים)

שאלות חזרה וישב עג-עה
1. כיצד הקב"ה מרים ראשם של צדיקים? כיצד זה התבטא בסיפור חלום פרעה וחלום יוסף ואיך זה מופיע בנפש האדם?
2. למדנו שכל החלומות הולכים אחר הפה ומצד שני למדנו שהפתרון צריך להחזיר הדבר למקומו ושורשו. הסבר כל אחד מאלו ואת הקשר ביניהם.
3. מהו שחש לתלות את הפתרון בקב"ה עד כדי שאומר שהוא קיום הכל ושם נמצא הפתרון?
4. מהו שמבקש אלישע מאליהו ומהו שאליהו אומר לו לבקש? לכאורה הדבר תלוי בריבונו של עולם.
5. הסבר בפירוט מהו "פי שניים ברוחך אלי" מבחינה נפשית וכיצד יכול אתה לראות זה בחייך?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב