003- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – ז-ט (למתקדמים)

003- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – ז-ט (למתקדמים)

 שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה מקץ ז-ט
1. מהו "לכל זמן ועת כל חפץ תחת השמים"?
2. מה היחס בין הפרות הטובות לפרות הרעות? ומה היחס לפי ר"י בין השיבולים הראשונים לאחרים ומה היחס בין שתי הדוגמאות?
3. כיצד הראו לפרעה הרשע מדרגות כל כך גבוהות של העתיד לקרות? מהו החוק ובמה פרעה יוצא דופן מחוק זה?
4. כיצד ההבנה שהקב"ה שם זמן קצוב לאור וחשך וכל דבר מסביר את הכתוב "ויהי מקץ שנתיים ימים"?
5. מה ההבדל בין ותפעם ובין ותתפעם? הדגם והסבר.
6. מהיכן אנו לומדים שהחלום הולך אחר הפתרון במה שקרה עם יוסף?
7. האם אפשרי לפ%AQור הכל לטוב – מה התנאים המוכרחים לפתרון חלום?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב