012- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לז-לט (למתקדמים)

012- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – לז-לט (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה מקץ לז-לט
1. מדוע בנפול האויב אסור לשמוח?
2. מה יעשה אדם שאינו יודע מה חפץ ה' ית' והרי הוא רצה לעשות רצונו ומהיכן לומדים זאת?
3. מדוע נפרדה מלכות שלמה לאחר פטירתו ומה אנו למדים מכך לגבי שמירת התורה?
4. האם יוסף נקם באחיו אם לא מדוע גלגל עליהם את כל המאורעות כפי סיפור התורה? כיצד זה קשור להשגחת הבורא על קיום התכלית?
5. מהו התיקון שהמלכות דהיינו האני של האדם של כלל האנושות של כלל הבריאה צריך לעבור כדי שתתקיים התכלית הרצויה?
6. מהם ב' הצורות של תיקון המלכות כדי שתתקיים תכליתה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב