015- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מט-נא (מתקדמים)

015- הדף היומי בזוהר הסולם – מקץ – מט-נא (מתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה מקץ מט-נא
1. באיזה תנאי היו בני יעקב שלמים?
2. מה ההבדל בין דין רפה בישראל ודין רפה בעכו"ם?
3. מה ההבדל בין צדיק לרשע שעוברת נשמתם בנהר דינור ומדוע?
4. למה נועדו סיפורי התורה עפ"י אות קע"ז?
5. מה קורה כשאדם נוטה לשמאל ומה קורה כשנוטה לימין ומה הדרך האמיתית ומדוע?
6. כיצד צריך לשלם לאדם שעשה לך רעה ומדוע?
7. הסבר עפי רבי אבא מהם "מים עמוקים", "עצה בלב איש" ו-"איש תבונה ידלנה"?

אין תגובות

להגיב