007- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – טז-יח (למתקדמים)

007- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – טז-יח (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

שאלות חזרה טז-יח
1. הסבר את השאלה באות נג.
2. מדוע קשים מזונותיו של אדם בפני הקב"ה כקריעת ים סוף?
3. מיהו מזלא שבו תלוי מזונות חיים ובנים?
4. במה מתנחמת הנוקבא על שמיעטה את עצמה לצורך מזונות?
5. מדוע קשים לפניו הזיווגים שבעולם?
6. מדוע מסך דמנעולא מפריד בין זכר ונקבא? ומהו הקושי במסך דמפתחא שיחזיר את הקשר בין זכר ונקבה כמקודם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב