010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כה-כז (למתקדמים)

010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כה-כז (למתקדמים)

שאלות חזרה ויגש כה-כז
1. מדוע משה ואליהו אמרו "למה הרעות"? שהרי ודאי שלא אמרו זאת ישירות על הבורא שהוא בחינת ההטבה השלמה.
2. באיזה מקרה ומדוע שמירתו של הקב"ה על האדם נמצאת תמיד?
3. באיזה מקרה נתן רשות לס"א ליטול נשמתו של אדם?
4. מדוע יש לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בחשאי? כיצד זה מסביר את "הוציאו כל איש מעלי"?
5. מדוע אליהו פחד מאיזבל? והרי הוא בבחנת צדיק גוזר והקב"ה מקיים.
6. מה ההבדל בין הכתוב "אל נפשו" ל"את נפשו"? כיצד זה מסביר את עליית אליהו בסערה השמיימה?
7. מהיכן באים הניסים בעולם ומהיכן באדם בפנימיותו?
8. מדוע אין העולם יכול לסבול את הימצאות אליהו עם בני אדם באופן תדיר?
9. למי הקבה נותן שלום?
10 מדוע אליהו בא לכל ברית מילה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב