011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כח-ל (למתקדמים)

011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – כח-ל (למתקדמים)

שאלות חזרה ויגש כח-ל
1. על מה בכה יוסף על צוארי בנימין?
2. היכן היא הבחירה של האדם אם היה ידוע מראש שבתי המקדש יחרבו?
3. הסבר מהו "מגדל עז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב"?
4. מדוע הצואר הוא היופי של הגוף?
5. מדוע בית המקדש הוא הצואר של העולם ומה תפקידו?
6. מדוע מנשק יוסף את כל אחיו ובוכה עליהם ולעומת זאת הם אינם בוכים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב