הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – ע-עב שיעור השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – ע-עב שיעור השקפה

סיכום קצר שנכתב ע"י אחד התלמידים:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים ע' – ע"ב, כ"ה תשרי תשע"ה

מספרת לנו התורה על אברהם ולוט. רועי אברהם ורועי לוט רבים ביניהם. כאשר אדם רוצה לתקן את היצר הרע שבו הוא רואה שלוט, שהוא היצר הרע, מפריע לו בדרך ה'.
כמו שהשכינה הקדושה לא יכולה להתגלות לאדם מחוץ לארץ ישראל, כך גם אינה יכולה להתגלות לאדם אם הוא מחובר ליצר הרע, לוט.

לכן אומרת לנו התורה שה' נגלה אל אברהם "אחרי היפרד לוט מעימו". לאחר שנפרד אברהם אבינו מהיצר הרע ששרה בביתו, אז יכל להתגלות אליו ה' אבל כיצד אפשר שיתגלה ה' אל אברהם כשהו עם לוט?!

עוד למדנו על שלימותו של הבורא ושל הנברא. לבורא (המאציל) יש שלימות בלתי תלויה. לנברא (הנאצל) יש שלימות תלויה. במה תלויה השלימות של הנברא? בדבקות שלו בבורא שלו יש שלימות בלתי תלויה כנ"ל.

כך גם בקשר בין פנימיות לחיצוניות, בין עליון לתחתון, בין מאציל לנאצל, בין ישראל לאומות העולם, בין נשמה לגוף וכו'.
כך מתחלקים כל חיינו.

צריך להשתמש עם הגוף? כן, בשביל הנשמה. צריך להשתמש עם החיצוניות? כן, בשביל הפנימיות. כך על זה הדרך בשאר הדברים.

חייב להסיר את הקלקול הזה שהחיצוניות באה להשתלט על הפנימיות במקום שתשרת את הפנימיות.
ההשתלטות של החיצוניות גורמת לתת כח לצד הס"א ולשים את הפנימיות בשבי כביכול.

זהו רק סיכום קטנטן… כדאי לשמוע את כל השיעור…


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב