001- הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עמודים א-ג (שיעור...

001- הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עמודים א-ג (שיעור השקפה)

סיכום קצר מתוך השיעור:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים א – ג, כ' אלול

אנו מתחילים בעזרת ה' היום את פרשת לך לך, לאחר שלמדנו את הקדמת ספר הזוהר, בראשית ונח.

אומר ה' לאברהם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך".
פתח רבי אבא – למה זכה אברהם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך וגו' יותר מכל בני דורו?
ממשיך רבי אבא ואומר – כתוב "שמעו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה". מלכות, היא צד הרצון לקבל, והיא בחינת דין. אם מכלילים אותה בבינה עושים צדקה, משום שכך המלכות נעשית לרחמים.
"שמעו אליי אבירי לב", פירושו, כמה קשים הם הלבבות של הרשעים, שרואים השבילים והאורחות של התורה, היינו פנימיות וחיצוניות של התורה, ואינם מסתכלים בהם. ולבבם קשה, שאינם חוזרים בתשובה אל רבונם, ועל כן נקראים אבירי לב.
"הרחוקים מצדקה", פירושו שמתרחקים מהתורה, ועל כן הם רחוקים מצדקה.
כלומר שכיוון שהרשעים מתרחקים מהקב"ה ומהתורה לכן אינם גורמים לצדקה, שהיא החיבור בין הקב"ה לשכינה, אלא דווקא מתרחקים מהצדקה.

אברהם רצה לקרב את עצמו לקב"ה, ונתקרב. הוא אהב צדק ושנא רשע, ולכן נתקרב לצדקה. ועל כן כתוב "אברהם אוהבי", שאהב אברהם את הקב"ה יותר מכל בני דורו, שהם היו אבירי לב, והם רחוקים מצדקה.


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב