דף היומי בזהר הסולם – לך לך ז-ט (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך ז-ט (למתקדמים)

1. מי הם אלו הישנים והמנמנמים ומה יעלה בגורלם?
2. מהו סוד היקיצה? הבא ג' דוגמאות מחייך.
3. מה הם י"ב גבולי אלכסון וכיצד הם קשורים לקבלת מוחין דחכמה בלב האדם?
4. כיצד עליית ז"א לבינה היא זו המאפשרת להתפשט לאחר מכן ללב האדם ולגוף, לבחינת המלכות?
5. כיצד היקיצה קשורה לאברהם בסוד לך לך מארצך?

אין תגובות

להגיב