הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – י-יב (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – י-יב (למתקדמים)

1. הסבר את הסדר ממעלה למטה של המובאה בלך לך וגומר.
(השאלות מאות ט"ז והלאה)
2. מהו "על פני תרח אביו"? מה הנחת התשובה? כיצד היא נסתרת? מהי התשובה? ומה אנו למדים ממנה?
3. מהו "ויצאו איתם"? מי יצא, ועם מי יצא ומדוע?
4. הוכח במקומנו זה את הכלל שהבא להתעורר מעצמו מלטה מסעיים לו מלמעלה, אבל בלי אתערותא דלתתא אין אתערותא דלעילא?

אין תגובות

להגיב