דף היומי בזהר הסולם – לך לך יט-כא (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך יט-כא (למתקדמים)

1. מהם ב' הפירושים של ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה?
2. מהי שאלתו של רבי אלעזר? מהי האפשרות לתשובה וכיצד מפריך אותה?
3. מהי תשובתו של רשב"י?
4. מהם ב' הפירושים ל"וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר"?
5. אברהם שהוא הנשמה שיורד לגוף, שהוא הפרטיות, לוקח איתו את לוט. מהן התוצאות הנלוות ללקיחה זו וכיצד יש להישמר ממנה?
6. מה ההבדל בין האילן ובין האדם ומדוע ישנו הבדל זה?

אין תגובות

להגיב