דף היומי בזהר הסולם – לך לך לד-לו (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך לד-לו (למתקדמים)

מה הסוד של בית כנסת ובית מדרש וכיצד נכון לנהוג בהם?
2. למה נקרא יצה"ר כנעני?
3. לשם מה ירדה הנשמה לעולם הזה? מה תפקידה?
4. מה מייצגים בית-אל והעי בנשמת האדם?
5. מהו תיקון המזבח בנפש האדם? מי עושה אותו וכיצד משמשים איתו?
6. מהו ויקרא שם אברהם בשם ה'?
7. מהו "ויהי ריב רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט" ומה תוצאתו של ריב זה?
8. מדוע הציל אברהם את לוט? ומה זה אומר בנפש האדם? כיצד מתקנים את יצה"ר וכיצד מחזירים בתשובה כראוי?
9. מהו תהליך הנשמה בעת שיוצאת מהעולם הזה (ראה אות צ"ד-צ"ה)?

אין תגובות

להגיב