הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – מו-מח (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – מו-מח (למתקדמים)

1. מה הוא המהלך מצד החכמה שהכניס אברהם את שרה לתיבה? והרי משך אור חכמה לבחינת שרה.
2. מה הינך לומד מבחינה נפשית על כך שהמצרים, דהיינו הקליפות, מגיע להם מכס מהקליפות ולכן פותחים את התיבה?
3. מי הם רשעי העולם ועל מה אומר רבי יצחק ש"ווי להם"?
4. מהן ב' הפעולות שימסרו הכלים מהמצרים לישראל?
5. הרחב ובאר מהן ג' הבחינות שישנן לקבלת השלמות, דהיינו דרך נסיון דרך מאמר ה' ודרך המעמד הקדוש.

אין תגובות

להגיב