דף היומי בזהר הסולם – לך לך נח-ס (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך נח-ס (למתקדמים)

1. על מה פליאתו של רשב"י?
2. מה קורה לנפש כאשר עולה למעלה בעת השינה? מה ההבדל בין אדם זך לאדם גס?
3. מהו זמן שליטתה של הנפש ומהו של הרוח ומדוע?
4. מהו ההסבר לכך שרק הנפש היא זו שרואה?

אין תגובות

להגיב